กลับ
ตาก
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
บริษัท ที.เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด
1
1
บริษัท เอเอสที เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
1
1
ชื่อบริษัท
บริษัท ที.เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
บริษัท เอเอสที เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 2 บริษัท 2 คน จากกลุ่ม ตาก เข้าร่วมแล้ว