กลับ
จันทบุรี
ชื่อบริษัท
จำนวนคน
รวมเข้าซ้ำ
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
8
1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตร รับเบอร์วู้ด (1998)
2
5
บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
1
3
VATTHANAVEJ CO.,LTD.
1
1
ชื่อบริษัท
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
จำนวน 8 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตร รับเบอร์วู้ด (1998)
จำนวน 2 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 5 ครั้ง
บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 3 ครั้ง
VATTHANAVEJ CO.,LTD.
จำนวน 1 ท่าน
รวมเข้าซ้ำ 1 ครั้ง
รวม 4 บริษัท 12 คน จากกลุ่ม จันทบุรี เข้าร่วมแล้ว