เจ้าหน้าที่บัญชี

Yanhee Hospital
Consumer Product, Retail/Wholesale, Hospital
08/04/2024
Basic Requirements
Full Time
0 - 5 Year
Bangkok (Bangplad)
Bachelor's Degree or Higher
15,000 - 20,000 baht/month
Responsibilities
ลักษณะงาน
1.ดูแล และจัดเก็บเอกสารด้านบัญชีทั้งหมด
2.ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกบัญชีเอกสารทางด้านบัญชี
3.ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ทำรายงานภาษี
4.จัดทำเอกสารบัญชี
5.สรุปข้อมูลด้านการเงิน จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน
6.ดูแลการเบิกจ่ายภายในบริษัท
7.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Requirements
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Welfare and Benefits
 • Staff training and development
 • Overtime
 • Marriage gift
 • Ordination gift
 • Per diem
 • Social security
 • Health insurance
 • Accident Insurance
 • Flexible working hours
 • Ordination leave
 • Employee's uniform
 • Funeral payment support
 • Attendance bonus or other special compensation
 • Performance/results-based bonus
 • Annual bonus
You Say HR Say LogoCompany reviews about Good Life Good Work Good Pay Good Community
Employee reviews scoreFrom 4 Reviews
Clover Leaf Background4.5
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
Excellent
Good Life4.1
Good Work3.9
Good Pay2.5
Good Society4.5
Company reviews
โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สมารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 400 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คน ให้บริการรักษาด้านโรคทั่วไปและความสวยงามครบทุกสาขา มีแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลกว่า 155 ท่าน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการรักษาพยาบาลบริการที่อบอุ่น รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลยันฮี กำลังขยายอาคารเพื่อรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องการผู้บริหารระดับสูงที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะบริหารและการจัดการที่เป็นเลิศ มีความสามารถในการพัฒนาทีมงานให้เป็นมืออาชีพ รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะผลักดันองค์กรให้เติมโตไปพร้อม ๆ กันด้วยความมั่นคง
Company Image
View HR SAY ofYanhee Hospital
Employee reviews
Yanhee Hospital
Pharmaceuticals / Medical / Health Care>1 years, former
4.5
Good Life4.6
Good Work5
Good Pay4.5
Good Society4.7
สวัสดิดี เพื่อนร่วมงานดี รายได้ดีค่ะ
Good Life
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Good Work
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Good Pay
Salary increase
3%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Good Society
Workplace community
5/5
Politics
Low
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
29/05/2020
Read all reviews ofYanhee Hospital
Yanhee HospitalYanhee Hospital
About Company
โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สมารถรองรับผู้ป่วยในได้ถึง 400 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้ 2,000 คน ให้บริการรักษาด้านโรคทั่วไปและความสวยงามครบทุกสาขา มีแพทย์เฉพาะทางประจำโรงพยาบาลกว่า 155 ท่าน มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการรักษาพยาบาลบริการที่อบอุ่น รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คน

ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลยันฮี กำลังขยายอาคารเพื่อรองรับผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องการผู้บริหารระดับสูงที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะบริหารและการจัดการที่เป็นเลิศ มีความสามารถในการพัฒนาทีมงานให้เป็นมืออาชีพ รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะผลักดันองค์กรให้เติมโตไปพร้อมๆกันด้วยความมั่นคง
Job Location
Location454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Contact personKhun Viyada
Telephone0-2879-0300,0-2434-9196-99 Fax 0-2879-0395,0-2435-7545
Report