Search Input Banner
Discover Your Dream Job Through ReviewsSearch for jobs now!
หางานผู้จัดการ (Manager)

รวมประกาศสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ

งานผู้จัดการ (Manager) มีหน้าที่หลักคือการบริหารจัดการทีมงาน ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในแผนกและในสำนักงาน ให้สามารถดำเนินงานไปอย่างราบรื่น จึงเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องอาศัยทักษะในการทำงานที่หลากหลาย เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากที่สุด แล้วสำหรับคนที่ต้องการสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการ ควรมีทักษะในด้านใดบ้างที่เราต้องนำไปพัฒนาและปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ได้เป็นคนที่ใช่ในสายงานนี้ และได้ทำงานในบริษัทที่ใฝ่ฝัน เรามีคำตอบมาบอกกัน

4 ทักษะที่คนสนใจสมัครงานผู้จัดการต้องมี

1. ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การฟัง รวมถึงการเขียน เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการหางานผู้จัดการ (Manager) เนื่องจากตำแหน่งผู้จัดการมีหน้าที่ในการสื่อสารแผนงาน นโยบายให้แก่ทีมงาน ทั้งยังต้องสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับแผนกต่าง ๆ และกับผู้บริหารระดับสูงด้วย ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยังช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีให้แก่บุคลากรทุกคน

2. ทักษะสร้างความสัมพันธ์

งานในตำแหน่ง Manager มีหน้าที่หลักในการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเทรนนิ่ง หรือทีมบิ้วดิ้ง รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์เพื่อให้เกิดความสนิทสนม และความไว้ใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบริหารจัดการงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดี

3. ทักษะการจัดการและมอบหมายงาน

หนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับคนที่ต้องการหางาน Manager คือทักษะการจัดการและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของทีมงาน ทั้งยังต้องบริหารจัดการให้ทีมงานสามารถทำงานได้ทันเวลา เพื่อให้งานในภาพใหญ่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

4. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

สิ่งหนึ่งที่คนทำงานในตำแหน่ง Manager ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือการต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องคน ดังนั้นคนที่จะทำงานผู้จัดการได้นั้น ต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทีมงาน และเพื่อขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้ดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

สมัครงานผู้จัดการที่ใช่! กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ได้ที่ JOBTOPGUN

ไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องการสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการ (Manager) หรือกำลังมองหางานประจำที่ช่วยขยับขยายเปลี่ยนสายงานใหม่ ก็สามารถหางานด่วนที่ใช่ ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมาย กับแอปฯ หางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ พร้อมนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร และยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง สมัครงาน Manager ที่ชอบได้เลยวันนี้