เกี่ยวกับบริษัท


NYC Group was established in year 2000 by the ex-management and staff of world-class accounting, auditing, and tax firm, the Big 4 companies.
 


สวัสดิการ

 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน

ข้อมูลติดต่อ

Job Location
ที่อยู่ชั้น 15 ห้อง 1503 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 15, 7/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์0-2884-5999, 099-702-1000 Fax 0-2884-5111
เว็บไซต์