You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 19 รีวิว
Clover Leaf Background4.5
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี3.9
งานดี4.1
เงินดี3.3
สังคมดี 3.5
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในระยะแรก เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป จน ช.การช่างได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมนี บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากอังกฤษ เป็นต้น เพื่อทำให้ ช.การช่าง สามารถขยายขอบเขตการรับงาน จนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่ราย ที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้ เราเปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มุ่งสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พร้อมให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร สร้างสรรค์ความสำเร็จ ให้เติบโต เติบใหญ่ไปด้วยกัน
ดู HR SAY ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)