You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 2 รีวิว
Above Standard
ชีวิตดี4.8
งานดี4.2
เงินดี2.8
สังคมดี 4.3
ฟังเสียงจากบริษัท
วีนายน์เคเบิล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารแบบครบวงจรที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่กว่า 130 ไร่ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ควบคุมการผลิตอัจฉริยะ พร้อมกับความรู้และประสบการณ์จากผู้ผลิตชั้นนำในวงการ วีนายน์มีความสามารถในการผลิตสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทุกประเภท เช่น ขดลวดทองแดง ขดลวดอลูมิเนียม สายไฟฟ้าสำหรับอาคารและโรงแรม สายไฟฟ้าแรงดันต่ำในระบบควบคุม และสายไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับระบบส่งกระจายกำลังไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงสายสื่อสารไฟเบอร์ออพติกสำหรับระบบการสื่อสารข้อมูล ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จัดจำหน่ายทางเครือข่ายทั่วประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วีนายน์ เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่สามารถผลิตและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกระดับขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ บริษัทมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพและการจัดการพลังงาน และการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฐานการผลิตรวมถึงเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ในการควบคุมการผลิตที่ทันสมัย ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ วีนายน์มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติวงการสายไฟฟ้าในประเทศไทยและอาเซียนเพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับโลกทั้งด้านเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจที่จะเข้าร่วมงานกับเราด้วยความกระตือรือร้น และต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม
ดู HR SAY ของบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด