บริษัท เอเพ็กซ์ โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

Apex Logistics International (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอเพ็กซ์ โลจิสติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

APEX THAILAND has opened a fully functional office in Bangkok. Together with the presence of our agent partner in Thailand, APEX Thailand provide an easy access across Thailand to handle shipments for customers.

ApexLogistics : We deliver passion.
With a presence in 70 countries across six continents, 42 offices, 2,500+ dedicated employees, and consistent, dependable services, Apex continues to grow rapidly and deliver passion worldwide.


At Apex, our mission to provide unparalleled quality, value, and growth never ends. Since the start of the millennium, Apex Logistics International has built our global presence, reputation, and partnerships on a passion for the details. Our entrepreneurial spirit and pragmatic approach—assessing every client’s unique challenges and business needs—have fueled our powerful global presence spanning six continents and clients of every size across sectors.
At Apex Logistics International, our experts thrive in disruption, meeting the challenge and the moment in the most unpredictable global trade transportation cycles. That’s why we continue to outpace the market and expand our presence and network around the globe. And while the industry continues to evolve, one thing hasn’t changed. At Apex, every business member is driven by supporting our clients and providing a best-in-class experience.
We continue breaking the norms to find strategic, creative approaches that propel remarkable outcomes—across all our service offerings. From International Air to Ocean Transportation, to Customs Brokerage, Local and Domestic Training, Warehouse Management, Global Supply Chain Management, 3PL, Risk Management, Trade Compliance, and E-Commerce, we deliver more. And with offices in over 70 countries, our network and reach create more opportunity and flexibility for our customers.
Our approach is anything but out-of-the-box.
At Apex, we are constantly expanding our reach to better serve our international client base. Our commanding global presence includes over forty locations around the world. Learn what’s possible with a partner who goes further than borders and boundaries.

สวัสดิการ

 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี

ข้อมูลติดต่อ

Job Location
ที่อยู่เลขที่ 1788 , ยูนิต 1405-1406 ชั้นที่ 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์094-494-3209
เว็บไซต์