You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
ฟังเสียงจากบริษัท
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เกิดจากการรวมตัวของ 3 สถาบันการศึกษาในคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคือ วิทยาลัยเซาท์อีสเอเชียยูเนี่ยน ประเทศสิงคโปร์ (2449) โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น (2484) และวิทยาลัยมิชชั่น วิทยาเขตมวกเหล็ก (2531) ขณะนี้เรากำลังเปิดรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรไปกับเรา
Company Image
ดู HR SAY ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก