เกี่ยวกับบริษัท

Since the establishment of C_Net in 1992 in Japan, we have developed and improved the warehouse management system (WMS) to efficiently solve customer problems in every organization and error-free operation. As a result, we have been placed at No.1 in the market share in Japan for 11 consecutive years since 2011 and making us an important part of the logistics system. 
Currently, we have developed a system to support supply chain control (SCM: Supply Chain Management), in which the system can present KPI (Key Performance Indicator) to enhance the ability to manage the Supply chain. And able to promote growth and business sustainability. 

สวัสดิการ

 • Work from home in special occasion like pandemics
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ

Job Location
ที่อยู่173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 28 ห้องเลขที่ 28-127 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์061-175-6795
เว็บไซต์-
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจจากบริษัทนี้