เกี่ยวกับบริษัท

ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"

สวัสดิการ

 • ลากิจ 10 วัน
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาโรคเหงือกและฟัน
 • ค่าวิชาชีพ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • ลาพักร้อน 12 วัน สะสมได้ (24 วัน)
 • วันหยุดประเพณี 14 วัน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

ข้อมูลติดต่อ

Job Location
ที่อยู่1768 Thai Summit Tower, IT Floor, New Petchaburi Rd, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์0-2257-7000 Fax 0-2257-7008
เว็บไซต์