เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด (ชลบุรี) เป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิตรผล ให้บริการเก็บสินค้า ขนถ่าย และขนส่งสินค้าประเภทน้ำตาลและสินค้าเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังให้บริการโลจิสติกส์อื่นๆ ได้แก่ ให้บริการท่าเทียบเรือเดินสมุทร ให้บริการสินค้าผ่านท่า ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศทั้งทางบกและทางน้ำ ให้เช่าพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าทั่วไป ตั้งอยู่ในเขตท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจุดให้บริการที่สำคัญสำหรับรองรับการส่งออกและการนำเข้าที่สำคัญของประเทศ

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลากิจ
 • ลาบวช
 • ลาป่วย
 • ลาพักร้อน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี

ข้อมูลติดต่อ

Job Location
ที่อยู่ท่าเรือ ท่าA4, แหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์033004854
เว็บไซต์