Hotel Manager

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
การโรงแรม/รีสอร์ท
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 7 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรี
25,000 - 50,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ดูแลโรงแรมเวโรนิการ์เรสซิเดนส์ จำนวน 60 ห้อง

2.ดูแลมาตรฐานการให้บริการของแผนกต่างๆภายในโรงแรมให้อยู่ในระดับที่ดี

3.สามารถวางเป้าหมายงาน และนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัตได้

4.บริหารงานด้านรายได้ และผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3. มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี

4. สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์และวางแผนระยะยาวได้

5. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำสูง

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับสภาวะความกดดันในการทำงานได้ดี

7. รักษาซึ่งมาตรฐาน การบริการลูกค้า และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในโรงแรม

8. ทักษะที่ดีใน MS-Word, MS-Excel, Power Point

9. มีความชำนาญในการวางแผนกำลังคน / วางระบบการดำเนินงานภายในโรงแรม

10. สำเร็จการศึกษาระหว่างปริญญาตรี/โท สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
 • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี

  บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
Job Location
ที่อยู่281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อสุวิชาญ
โทรศัพท์064-0170363 Fax 0-2277-8521
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ