เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ด้านงานอ้อย)

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
16/05/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กทม. (ยานนาวา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลและดำเนินการด้านการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท คณะทำงาน จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดทำแฟ้ม จัดเตรียมห้องประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม แจ้งมติและติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม     
2. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการต่างๆ
3. ประสานงานและติดตามเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. ดูแลระบบสารบรรณ บริษัทและกลุ่มฯ การรับ–ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ การแจ้งเวียนหนังสือ 
5. กลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบ ให้กรรมการลงนามจัดเก็บสำเนาเอกสาร พร้อมนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดเก็บสำเนาเอกสารบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวดหมู่เอกสาร    
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่กำหนดสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดประชุม และประสานงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีทักษะในการการติดต่อประสานงาน และการสื่อสารดี
 • สามารถในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ฟังและสรุปผล
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 6 รีวิว
Clover Leaf Background5
Dream Company
Clover LeafClover LeafClover Leaf
วิเศษสุด
ชีวิตดี4.4
งานดี4.3
เงินดี3.6
สังคมดี 4.5
ฟังเสียงจากบริษัท
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศไทย
Company Image
ดู HR SAY ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
การเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี5
งานดี5
เงินดี5
สังคมดี 5
อยากกลับไปร่วมงานอีกครั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมดูแลพนักงานดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
18/06/2021
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
       กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งโดยคุณสุรีย์ อัษฎาธร (เถ้าแก่หลิ่น) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2488 เริ่มการดำเนินกิจการในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะที่ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ ความชำนาญทางช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หายากและมีราคาแพงสำหรับ ผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเป็นผลสำเร็จ
       ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และประวัติในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลมานานที่สุดในประเทศไทย โดยมีโรงงานน้ำตาลในเครือทั้งสิ้น 6 โรงงานทั่วประเทศ
Job Location
ที่อยู่238 อาคารไทยรุ่งเรือง ถนนนราธิวาสฯ (ปากซอย 28) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อผู้ติดต่อK.Julalak Savetthavee (Mae)
โทรศัพท์0-2294-5588 ต่อ 1536, 065-526-9684
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ