ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, สุขภาพ/โรงพยาบาล
16/05/2024
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (ห้วยขวาง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานคลังสินค้า
1. บริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
2. วางแผนใช้พื้นที่และอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด GMP และสอดคล้องกับปริมาณสินค้า
3. จัดการและควบคุมการเบิก จ่ายสินค้า ทั้งหมด
4. บริหารสินค้าคงคลังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
5. ทบทวนผลการปฏิบัติงานบนมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพ
6. แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
7. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
8. เข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ตามแนวทาง ข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท
9. ดูแลและควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบคุณภาพของบริษัท

งานจัดส่ง
1. วางแผนและควบคุมระบบการจัดส่งสินค้า
2. บริหารการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
3. ทบทวนผลการปฏิบัติงานบนมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. แก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
6. ดูแลและควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระบบคุณภาพของบริษัท
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์บริหารงานคลังสินค้าและจัดส่ง 5 ปี ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์งานคลังสินค้าและจัดส่ง คลังยาและเวชภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ GMP, GDP, ISO9001:2015 และ 5s
5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ SAP จะพิจารณาพิเศษ
6. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และการตรวจสอบเอกสารและงานอื่นๆในคลังสินค้าและจัดส่ง
7. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 1 รีวิว
Above Standard
ชีวิตดี4.5
งานดี4.2
เงินดี3
สังคมดี 3.7
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Bio-Medical Business) ของประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านชุดตรวจวินิจฉัย (in-vitro diagnostics), ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Healthcare) ซึ่งมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกระบวนการและการประสานงานภายในทีม มีการสอนงานและฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน โดยเรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีศักยภาพและความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
Company Image
ดู HR SAY ของบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
งานขาย>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.5
ชีวิตดี4.3
งานดี4.2
เงินดี3
สังคมดี 3.7
มีความก้าวหน้า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมั่นคง และก้าวหน้าในหน้าที่
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/10/2019
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด (i+MED) เป็นผู้นำที่ดำเนินกิจการด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Bio-Medical Business) ของประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านชุดตรวจวินิจฉัย (in-vitro diagnostics), ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Healthcare) โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตามหลักการผลิตที่ดี(GMP) และ ISO 13485 ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายกิจการเพื่อดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้
Job Location
ที่อยู่240 อาคาร อโยธยา ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 240/2,240/41 ชั้นที่ 1,20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์0-2692-5244 Fax 0-2692-5245
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ