Product Sales (HPI)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ด่วนมาก!
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ไอที - ฮาร์ดแวร์
06/07/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบเสนอขายงานที่มีลักษณะเป็นโปรเจคในสินค้าที่ดูแลรับผิดชอบให้กับกลุ่มลูกค้าที่บริษัทมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท และ Vender กำหนดไว้ในแต่ละเดือน
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และวางแผนการขายให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• ออกเยี่ยมลูกค้าที่บริษัทมอบหมาย เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อการรับงานโปรเจค รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขาย
• สาธิต ทดลองสินค้า และให้คำปรึกษาทางด้านสินค้าให้กับลูกค้า
• ตรวจสอบเอกสาร และสเปคสินค้าที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า
• ประสานงานกับ Pre-Sales ในการ Complied Spec จาก TOR ให้แก่ลูกค้า
• ประสานงานกับ Vendor และลูกค้าในการร่าง TOR เพื่อนำเสนอโปรเจค
• ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ Vender ทั้งในด้านราคา และสเปคของสินค้า
• วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้า ทั้งในการขายและสถานะทางการเงิน รวมถึงวิเคราะห์และตัดสินใจในการอนุญาติให้ลูกค้า ยืมสินค้าบริษัท ตามกฎระเบียบบริษัท
• ติดตามและศึกษาหาข้อมูลของ Dealer และของคู่แข่งขัน
• พัฒนาความรู้ข้อมูลด้านสินค้าแก่ลูกค้า และ หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่ายอยู่
คุณสมบัติ

• การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

• มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า IT และงานโปรเจค 2 ปีขึ้นไป

• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

• ทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน

• มีพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์


สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 12 รีวิว
Clover Leaf Background5
Dream Company
Clover LeafClover LeafClover Leaf
วิเศษสุด
ชีวิตดี4.7
งานดี4.4
เงินดี3.2
สังคมดี 4.3
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
งานขาย>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี4.6
งานดี4.5
เงินดี2
สังคมดี 4
เวลางานเต็มที่ เวลาเล่นก็สนุกให้สุด
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
2/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างต่ำ
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
08/06/2021
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

Job Location
ที่อยู่275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
ชื่อผู้ติดต่อHuman Resources Department
โทรศัพท์0-2032-9999 Fax 0-2032-9989
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ