เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบริการ
เมื่อวานนี้
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
พระนครศรีอยุธยา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนของพนักงานรายเดือน2.สรรหาบุคลากร 3.ดูแลสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน , จัดทำเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน / ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
-ไม่ระบุเพศ อายุ 23 - 35 ปี -ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ /บริหารธุรกิจ / รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถใช้โปรแกรม MS. Office หรือ Canva ได้ดี -มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้ -สามารถรับแรงกดดันได้ *** ทำงานจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)****
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 2 รีวิว
Above Standard
ชีวิตดี4.1
งานดี3.8
เงินดี3.2
สังคมดี 3.7
ฟังเสียงจากบริษัท
“เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” ผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรทั้งการฝังกลบ บำบัด กำจัด และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงาน และการทำเชื้อเพลิงผสม (Solid Blending) การปรับปรุง และแปรสภาพน้ำเสียให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป ได้ดำเนินกิจการมากว่า 2 ทศวรรษ ด้วยกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเท่าทันกับสถานะการณ์ปัจจุบัน และยังขยายห่วงโซ่อุปทานจากธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา “เราห่วงใยทุกชีวิต และสิ่งแวดล้อม” ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ และชุมชนโดยรอบรวมไปถึงสังคมโดยรวม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Company Image
ดู HR SAY ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.5
ชีวิตดี3.6
งานดี4.2
เงินดี4
สังคมดี 4.2
สวัสดิการค่อนข้างตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันนี้
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลายาก
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
11/04/2024
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
BWG ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท อินเตอร์เทค จำกัด  และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย)

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย


Job Location
ที่อยู่488 Soi Ladprao 130 (Mahatthai 2), Ladprao Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อJinjutha (nam)
โทรศัพท์0-2012-7888 Fax 0-2012-7889
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ