เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำสาขาสุราษฏร์ธานี)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
2.ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน
3.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน
4.ดำเนินการสอบสวน รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เนื่องจากการทำงาน
5.ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการเกี่ยวกับการทำงาน
6.แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
    • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
    • มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
    • มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
    • มีความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม
    • สามารปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้
    • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 12 รีวิว
Clover Leaf Background4.5
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี4.1
งานดี4.2
เงินดี3.4
สังคมดี 3.9
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company Limited) เกิดขึ้นจากการรวมกันระหว่างบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จำกัด โดยกระทำการควบรวมเสร็จสมบูรณ์ตามหนังสือแสดงการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในปี 2550 โดยจุดมุ่งหมายของบริษัทคือธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม และตกแต่งทั้งในบ้านและสวน บริษัทเป็นอาคารเดียวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในวงการวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในประเทศไทย และจัดตั้งสาขาแรกของธุรกิจในจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยความมุ่งมั่นและความมุ่งหวังที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในวงการวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมาเกือบ 20 ปี "โกลบอลเฮ้าส์" จึงเกิดขึ้น โดยยึดถือแนวคิดและปรัชญา "ครบและหลากหลาย" เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจรให้กลายเป็นรูปแบบของเวร์เฮ้าส์สโตร์ ที่มีสินค้าในกลุ่มโครงสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน อาคารและสวน และเครื่องมือช่างรวมถึงสินค้าอื่นๆ หลากหลายชนิดมากกว่า 130,000 รายการ และถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งแต่ 18,000 - 32,000 ตารางเมตร เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและสัมผัสสินค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองอย่างสะดวกสบาย โกลบอลเฮ้าส์ได้ดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ณ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 84 สาขาที่ราบรื่นทั่วประเทศไทย และเพิ่มสาขาแรกในประเทศกัมพูชา (พนมเปญ) จำนวน 2 สาขาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังมีแผนที่จะขยายกิจการโดยเพิ่มสาขาเพิ่มเติมอีกหลายแห่งภายในปีนี้ จึงยินดีรับบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานและเติบโตอย่างมั่นคงไปต่อไป
ดู HR SAY ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ผู้บริหารระดับสูง>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.5
ชีวิตดี5
งานดี5
เงินดี5
สังคมดี 5
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
10
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
04/08/2021
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โกลบอลเฮ้าส์” ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำของเมืองไทย  ถือเป็นต้นแบบในการบูรณาการกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้กลายเป็นรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ที่รวมสินค้า  “ครบและหลากหลาย” ทั้งกลุ่มสินค้าโครงสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน เครื่องมือช่าง รวมถึงสินค้าอื่นๆ อีกหลากหลายชนิดด้วยจำนวนรายการรวมกว่า 130,000 รายการ โดยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาดใหญ่  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถเดินเลือกชมได้ตามต้องการ
โกลบอลเฮ้าส์ได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 77  สาขาทั่วประเทศ  และประเทศกัมพูชา(พนมเปญ) จำนวน 1 สาขา และมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีกหลายสาขาภายในปีนี้
Job Location
ที่อยู่232 Moo 19, Sub district Rob-Muang, District Muang, Roi-Et 45000
ชื่อผู้ติดต่อ-
โทรศัพท์-
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ