ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบริการ
20/05/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (สะพานสูง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
50,000 - 80,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบาย
-ควบคุมการจัดทำบัญชีของบริษัททั้งด้านรายได้ /รายจ่ายAP AR GL ให้มีการปิดงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และรายปีอย่างถูกต้อง
-จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบแสดงสถานะการเงิน งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บริหาร
-จัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกันกับบริษัทในเครือ
-รับผิดชอบดูแลด้านภาษีอากร ให้มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด และนำส่งตรงตามกำหนดเวลา
-ประสานงานกับผู้สอบบัญชีบัญชีและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร 5 ปีขึ้นไป สามารถปิดงบการเงินได้

มี CPD สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี หรือมี CPA Iicenses

มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 การบัญชีสำหรับสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ( AMC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หรือสามารถใช้ระบบบัญชีโปรแกรม Oracle ได้

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 11 รีวิว
Clover Leaf Background4
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี3.7
งานดี3.9
เงินดี2.8
สังคมดี 3.6
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด มหาชน ก่อตั้งมายาวนานกว่า 29 ปี โดยกลุ่มเจมาร์ท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ฟ้องสืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย ซึ่งกลุ่มเจมาร์ท มีประสบการณ์ และความชำนาญสืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันมีการดำเนินการใน 4 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจนายหน้าประกันภัย ในการประมูลซื้อหนี้นั้น บริษัทฯ จะเข้าประมูลซื้อหนี้ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการติดตามเร่งรัดหนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเทียบเคียงข้อมูลของหนี้ที่จะประมูลซื้อกับข้อมูลวิเคราะห์การจัดเก็บหนี้ที่บริษัทฯ เคยให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อประมาณอัตราความสำเร็จในการติดตาม / จัดเก็บหนี้ และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหนี้ตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายประกอบกับพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทฯ ต้องการเพื่อประเมินและกำหนดราคาประมูลซื้อหนี้ วันนี้เราเปิดโอกาส ให้ผู้ที่ชอบความท้าทาย สนุกสนาน งานไม่จำเจ และมีกระตือรือร้นในการทำงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JMT Network Services Public Company Limited เรามีสวัสดิการพื้นฐานอย่างครอบคลุม มีบรรยากาศการทำงานและเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันอย่างเป็นกันเอง ภายในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่สนุกสนาน ท้าทายให้คุณได้เติบโตขึ้นอย่างชำนาญไปพร้อมกับเรา
Company Image
ดู HR SAY ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
การเงิน>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี4.6
งานดี5
เงินดี4.5
สังคมดี 5
มีความท้าทาย
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
10%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/05/2023
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต
 
เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่  

1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี  

2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้
 
ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ 

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด 
เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  
เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ 

2. บริษัทเจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด 
ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต  

Job Location
ที่อยู่187 JMART Building, Ramkaemhang Road, Sapan Soong, Bangkok 10240
ชื่อผู้ติดต่อRecruitment Center
โทรศัพท์0-2308-9958 Fax 0-2308-9000 # 8249
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ