Wealth Advisor

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
23/05/2024
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (ยานนาวา)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟกลุ่ม High Net Worth ขึ้นไป (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป) โดยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจ้งรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป
 • ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
 • ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex I) และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารกรุงเทพ  สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สนใจสมัครสามารถส่ง CV มาที่ mookda.kiattivikrai@bangkokbank.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทร 02-6857853  / 081-9854447สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 113 รีวิว
Clover Leaf Background5
Dream Company
Clover LeafClover LeafClover Leaf
วิเศษสุด
ชีวิตดี4.2
งานดี4.1
เงินดี3.8
สังคมดี 4.1
ฟังเสียงจากบริษัท
ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าพนักงานเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร และพัฒนาบุคลากรของธนาคารให้มีทักษะความรู้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้ ธนาคารใส่ใจดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับธนาคารได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ดู HR SAY ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ฟังเสียงจากพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธุรการ>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี5
งานดี5
เงินดี5
สังคมดี 5
สวัสดิการดี สังคมดี เพื่อนที่ดีทำให้รู้จักการให้อภัย ความสามัคคี พร้อมที่จะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่บริษัทจ่ายในทุกเดือน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
30/06/2022
อ่านรีวิวทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
เติบโตไปด้วยกัน สู่เส้นทางที่มั่นคง


เพราะคุณคือกำลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในยุค digitization จากรางวัล “ธนาคารแห่งปี 2563” เพื่อสร้างประโยชน์และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าและเครือข่ายพันธมิตรได้อย่างครอบคลุม


ถ้าคุณพร้อม เราจะเติบโตไปด้วยกัน สู่เส้นทางที่มั่นคง ร่วมงานกับเรา:
Job Location
ที่อยู่333 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อHR
โทรศัพท์-
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ