เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ สาขาบางบัวทอง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
16/05/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 35,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการปฏิบัติการสินเชื่อ เป็นไปตามคำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ธนาคารกำหนด (หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

- จัดทำนิติกรรมสัญญา / อำนวยการเบิกจ่ายสินเชื่อ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อายุ 22 -35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SMEs หรือบริหารคุณภาพสินเชื่อ หรืองานบริการลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานที่ดี มีความคืดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีความมุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 10 รีวิว
Clover Leaf Background4
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี3.6
งานดี3.5
เงินดี2.7
สังคมดี 3.3
ฟังเสียงจากพนักงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
การเงิน>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี4.3
งานดี4.2
เงินดี3.5
สังคมดี 4.2
งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมากผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29/03/2023
อ่านรีวิวทั้งหมดของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
• ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
• ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ที่อยู่310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ-
โทรศัพท์0-2265-4068 Fax 0-2270-0508
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ