ผู้ช่วย/ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาชลบุรี (บ่อวิน, หนองรี)

บริษัท ดิลก และ บุตร จำกัด
22/05/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ชลบุรี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนการบริหารงานภายในสาขา ติดตาม และนำเสนอต่อผู้บริหาร - ผลักดันยอดขายของสาขา และการดูแลลูกค้า - แก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วย สาขาหนองรี ปฏิบัติงานที่ : 34/14 หมู่8 หนองรี เมือง ชลบุรี 20000