เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
22/05/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 50,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหาร
2. จัดการและติดตามตารางงาน และตารางนัดหมายของผู้บริหาร
3. สื่อสารและประสานงานกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
4. จัดการและประสานงานการประชุม รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้บริหาร
5. เตรียมงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของผู้บริหาร หรือ ช่วยงานให้ผู้บริหารสามารถทำงานได้เต็มรูปแบบ เช่น จดบันทึกการประชุม เรียบเรียง ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
6. จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ สะดวกในการค้นหา
7. สรุปการปฏิบัติงานต่าง ๆ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
8.ประชุมกับผู้บริหารและจัดทำรายงานการประชุม
9. งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10.ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน)
คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 30-45 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้ง พูด-อ่าน-เขียน ในระดับดี ** จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และ มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถติดต่องานหน่วยงานราชการได้ การสื่อสารดี
มีความละเอียดรอบคอบในระบบงานเอกสาร และส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันเวลา
มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะ และไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอรโปรแกรม MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
บริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัดบริษัท ฮั่วเซ่งฮง เอ็กซเพรส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ฮั่วเซ่งฮง ดำเนินธุรกิจ ภัตตาคารอาหารจีนซึ่งมีประวัติอันยาวนาน ภายใต้ Brand hua seng hong โดยยกภัตคารอาหารจีนสูตรต้นตำรับรสเลิศมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารจีนต้นตำรับ แสนอร่อยด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และวัตถุดิบซึ่งผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ผ่านกระบวนการปรุงรสจากเชฟมืออาชีพด้วยวิธีการดั้งเดิมเพื่อคงรสชาติแท้ของอาหาร

ฮั่วเซ่งฮง เริ่มกิจการสาขาแรกบนถนนเยาราชซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จากหลายระดับตั้งแต่ระดับเจ้าของธุรกิจจนถึงพนักงานบริษัทที่มีความชื่นชอบในอาหารจีน บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพจึงได้ขยายสาขาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในราคาที่สัมผัสได้ปัจจุบันภัตตาคารอาหารจีนฮั่วเซ่งฮงเป็นแบรนด์ชั้นนำในธุรกิจภัตตารคารอาหารจีนที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้ามากที่สุดปัจจุบันมีมากกว่า 16 สาขาและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาองค์กร

ปรารถนาที่จะเห็นลูกค้ามีความสุขความพึงพอใจกับอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด อร่อย คุ้มค่าคุ้มราคากับการบริการอย่างเอาใจใส่

ประตูสู่ความสำเร็จ


รักงาน เคารพในหน้าที่การงาน ซื้อสัตย์ซื่อตรง มีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น

รักลูกค้า ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า

รักคุณธรรม แกร่งยิ่งกว่าภูผา กล้าเผชิญความจริง ชื่นชมความดีงามของตนเองและผู้อื่น

รักองค์กร สามัคคี มีน้ำใจ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

รักเพื่อน เคารพเพื่อน มีน้ำใจ วาจาไพเราะ เหตุผลอยู่เหนือารมณ์

วัฒนธรรมองค์กร ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพอาชีพ ทำงานอย่างมือาชีพ
Job Location
ที่อยู่79/66-67 อาคารเซ็นทรัลรัชดาพระราม 3 ห้องเลขที่ 121 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อผู้ติดต่อ-
โทรศัพท์0-2888-9806 ต่อ104-105, 0-2888-9220 ต่อ104-105
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ