Secretary To MD

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
11/07/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
•    แปลเอกสารเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อ
•    บันทึกรายงานการประชุม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
•    ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกภายใน
•    ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร
•    จัดเตรียมแผนและวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
•    อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้ผู้บริหารและพนักงานต่างชาติ อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
•    คัดกรองเอกสารและสรุปข้อความต่างๆ ให้ผู้บริหารก่อนการนำเสนอเพื่อลงนาม
•    จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง
•    จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในองค์กร
•    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
•    เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
•    การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรืสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (เขียนและอ่าน)
•    ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
•    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint, Canva)  ได้ดี
•    มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
•    มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
•    มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้

สวัสดิการ
 • Five-day work week
 • Life insurance
 • Performance bonus
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก)
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน (เฉพาะพนักงานหญิง)
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 1 รีวิว
Above Standard
ชีวิตดี3.5
งานดี3
เงินดี2.7
สังคมดี 2.7
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริการลูกค้า>1 ปี, อดีตพนักงาน
3.5
ชีวิตดี3
งานดี3
เงินดี3
สังคมดี 2.7
ได้ประสบการณ์ที่ดีเพื่อนร่วมงานดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาปานกลาง
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
3/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
3/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
3/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
3/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
2/5
16/06/2022
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Asia Sermkij Leasing Plc.(ASK) and its wholly owned subsidiary Bangkok Grand Pacific Lease Plc.(BGPL) and SK Insurance Broker Co., Ltd.(SKIB) are a joint venture between Chailease Holding, a leading financial company in Taiwan, and Bangkok Bank Group, Established in 1984 and listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2005 with the paid-up capital of Baht 2,639 million, we are specialized in Hire Purchase and Leasing of vehicles and machines, Factoring and Insurance Broker.

To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions.

Job Location
ที่อยู่Human Resources Department 129 JLK Tower Building, 21th Floor, Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok 10110
ชื่อผู้ติดต่อKhun Pornpim
โทรศัพท์02-0300999 Ext 8813 Fax 0-2679-6241-3
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ