เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
วันนี้
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 4 ปี
นครปฐม
ปริญญาตรี
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผน เตรียมการและจัดหาฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่าย Server System, Storage System, Backup System และฮาร์ดแวร์เครื่องลูกข่าย PC, Notebook รวมถึงอุปกรณ์ Printer ให้สอดคล้องกับระบบงานต่างๆ 3. ดูแลความปลอดภับระบบ (Security System) การป้องกันระบบจากภายนอก (Firewall) การป้องกันไวรัสสำหรับระบรวมและการกรองอีเมล์ (Spam mail) 4. จัดหาและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ 5. ดูแลและบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ในด้านพระราชบัญญํติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
คุณสมบัติ
เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย อย่างน้อย 1-4 ปี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง มีใบอนุญาตขับขี่ มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะของการแก้ไขปัญหา มีทักษะด้านการประสานงาน สามารถประสานงานภายในและภายนอกได้ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันรับสัมปทานในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี รวมถึงการได้สิทธิในการผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการรับจ้างผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
Job Location
ที่อยู่30/130 Moo 12, Buddha Monthon 5 Rd., Rai Khing, Sampran, Nakhon Pathom 73210
ชื่อผู้ติดต่อคุณเบญจมาภรณ์ ชัยฤทธิ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์0-2019-9490 ต่อ 3113 Fax 0-2420-6064
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ