หัวหน้าแผนกคดีบนทาง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจบริการ
วันนี้
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-  ควบคุมดูแล คดีอุบัติเหตุบนทางและคดีความทั่วไปที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุ

-  ติดตามทวงถามค่าเสียหายจากอุบัติเหตุบนทางและจากการฝ่าด่าน รวมถึงการให้ความเห็นกฎหมาย

-  เข้าเป็นคู่ความในการดำเนินคดีแทนบริษัท และประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อให้คดีเป็นที่ยุติ


คุณสมบัติ
-  อายุไม่เกิน 35 ปี
-  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์ด้านคดีความ-สัญญา ไม่น้อยกว่า 5-10 ปี
-  สามารถปฏิบัติงานทำงานได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และในเวลาที่จำกัด
-  มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
-  สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
 • กีฬาประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 3 รีวิว
Clover Leaf Background4.5
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี4.5
งานดี3.5
เงินดี3.8
สังคมดี 3.1
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.5
ชีวิตดี5
งานดี4
เงินดี4.5
สังคมดี 4.2
WLB ดี สังคมดีมีการเมืองบ้าง แต่ภาพรวมสังคมในบริษัทดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
3/5
โอกาสสร้างผลงาน
3/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
06/10/2023
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ดำเนินธุรกิจรับสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง-อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

Job Location
ที่อยู่40/40 Viphavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
ชื่อผู้ติดต่อKhun Nadthayaphorn / Khun Wassana / Khun Rumphai
โทรศัพท์0-2792-6532,0-2792-6535,0-2792-6536 Fax 0-2973-6314
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ