Search Input Banner
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่งค้นหางานเลย!
หางานนิคมอุตสาหกรรม

หางานนิคมอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่งงาน ทุกจังหวัด

“นิคมอุตสาหกรรม” เป็นพื้นที่ที่จัดสรรไว้สำหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีอยู่ในหลายจังหวัด เกือบจะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้หลากหลายอุตสาหกรรมสามารถอยู่รวมกันอย่างมีระบบ ระเบียบ และเป็นสัดส่วน ซึ่งนอกจากจะมีโรงงานที่เดินสายการผลิตแล้ว ยังมีสำนักงาน ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน รวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานและอยู่อาศัย ทำให้นิคมอุตสาหกรรมกลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ และมีความต้องการบุคลากรในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งหากใครที่กำลังมองหางานนิคมอุตสาหกรรม แต่ยังไม่แน่ใจว่าสายงานที่สนใจจะหาได้ในนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ เรามีตำแหน่งงานที่นิยมเปิดรับสมัครงานนิคมอุตสาหกรรมมาแนะนำกัน

สายงานการผลิตหรือควบคุมการผลิต

สายงานยอดนิยมที่ตอบโจทย์คนกำลังหางานโรงงานนิคมอุตสาหกรรม คือสายงานการผลิต รวมถึงสายงานควบคุมการผลิต เพราะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนส่งออกไปถึงมือของผู้บริโภค รวมทั้งยังมีบทบาทในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานอีกด้วย

สายช่างเทคนิค

เนื่องจากในนิคมอุตสาหกรรม เต็มไปด้วยโรงงานที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท และจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรนานาชนิดในการเดินสายการผลิต จึงทำให้นิคมอุตสาหกรรมกลายเป็นแหล่งงานที่มีความต้องการบุคลากรในสายงานช่างเทคนิคเป็นจำนวนมาก โดยมีสายงานช่างเทคนิคที่สามารถพบได้ในงานนิคมอุตสาหกรรม เช่น ช่างเทคนิคติดตั้งเครื่องจักร ช่างเทคนิคซ่อมแซมเครื่องจักร หรือช่างเทคนิคควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ซึ่งตอบโจทย์คนที่มีความสามารถทางสายช่างเทคนิคและต้องการหางานนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอน

สายวิศวกร

สายงานวิศวกรเป็นอีกหนึ่งสายงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นสายงานที่มีบทบาทในการออกแบบระบบต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยมีสายงานวิศวกรที่สามารถพบได้ในงานนิคมอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรการผลิต วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ วิศวกรอุตสาหการ หรือวิศวกรไฟฟ้า จึงทำให้วิศวกรเป็นอีกหนึ่งสายงานซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในนิคมอุตสาหกรรม

สายงานวางแผนการผลิต

สายงานวางแผนการผลิตเป็นสายงานที่ต้องประสานกับฝ่ายผลิตอยู่ตลอด เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามแผนงาน รวมถึงบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าไปจัดจำหน่ายได้ตามเวลาที่กำหนด จึงทำให้งานวางแผนการผลิตเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในแหล่งงานอย่างนิคมอุตสาหกรรมนั่นเอง

สายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อีกหนึ่งสายงานที่ขาดไม่ได้ และคงตรงกับความรู้และความสามารถของหลายคนที่กำลังมองหางานนิคมอุตสาหกรรม นั่นคืองานในสายโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นสายงานที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำแหน่งงาน เช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสินค้าภายในคลัง เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ จะดูแลในส่วนของการขนส่งและกระจายสินค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน จะจัดการในกระบวนการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ผลิต ผู้ขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไปจนถึงผู้ค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อให้การดำเนินงานในธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

JOBTOPGUN รวมประกาศหางานนิคมอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด

สมัครงานนิคมอุตสาหกรรมในตำแหน่งที่ต้องการกับบริษัทชั้นนำในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างสะดวกที่ JOBTOPGUN สามารถหางานที่ใช่ ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมายกับแอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง ให้คุณหางานง่าย ได้งานดี ที่ JOBTOPGUN