Search Input Banner
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่งค้นหางานเลย!
หางานไอที (IT/computer)

สมัครงานคอมพิวเตอร์ IT โปรแกรมเมอร์ทุกตำแหน่ง ทั่วประเทศ

สายงานคอมพิวเตอร์ IT เป็นสายงานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนมากขึ้นทุกวัน ทำให้งานไอที เป็นสายงานที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง แต่ยังมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งสายงานคอมพิวเตอร์ IT สามารถแบ่งได้หลัก ๆ ดังต่อไปนี้

แนะนำ 5 สายงานสำหรับผู้ที่หางานไอที

งาน Network และ System

สายงาน Network และ System เป็นสายงาน IT ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และมีฐานเงินเดือนค่อนข้างสูง โดยมีหน้าที่ดูแลและวางแผนเครือข่ายของระบบ IT ขององค์กรต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างตำแหน่งงานในสายนี้ เช่น Software Engineer, Network Engineer, System Engineer, Hardware Engineer, Network Administrator, Business System Analyst

งาน Programmer & Developer

สาย Programmer & Developer เป็นสายงานที่น่าจะมีความต้องการในตลาด IT มากที่สุด และเป็นสายงานที่เงินเดือนสูงเช่นกัน ซึ่งผู้ที่ทำงานด้านนี้จะต้องมีความรู้ในภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างตำแหน่งงานสายนี้ เช่น Software Developer, Java Programmer, Mobile Developer, Python Programmer

งาน Database Management

สายงาน IT ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดงานสูง และมีความสำคัญมากคือ สายงาน Database Management ซึ่งระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพตามไปด้วย ตัวอย่างตำแหน่งงานในสายนี้ ได้แก่ Database Administrator, Data Engineer, Oracle DBA/Specialist

งาน IT Management

สายนี้เป็นหนึ่งในสายงานที่น่าสนใจ เพราะเป็นงานที่รวมเอาเทคนิคและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไอทีและการบริหารธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า รวมถึงลดต้นทุนในการผลิต ตัวอย่างงานในสายนี้ เช่น IT Manager, IT Director, Data Center Manager

งาน IT Support / Technical Support

ตำแหน่งงานที่เปิดรับแทบจะทุกบริษัท ช่วยดูแลระบบ IT และ Network ทั้ง Software และ Hardware ของทั้งบริษัท ช่วยให้การทำงานทุกอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างงานในสายนี้ เช่น IT Support, Technical Support

ทักษะสำคัญของสายงานคอมพิวเตอร์ IT อัปเงินเดือนให้พุ่ง

สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเติบโตในสายงานคอมพิวเตอร์ไอที หรือต้องการสมัครงาน IT แต่เป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ ควรฝึกทักษะและความรู้พื้นฐาน เพื่ออัปเงินเดือนดังนี้
  • Artificial Intelligence ปัจจุบันความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ AI กำลังเป็นที่ต้องการในตลาด และมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น
  • Data Science ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้ คนที่กุมข้อมูลและรู้จักนำข้อมูลมาวิเคราะห์ก็จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทำให้ทักษะนี้เป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่หางาน IT ที่เพิ่งจบใหม่
  • Mobile Application Development ปัจจุบันแอปพลิเคชันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน การพัฒนาแอปฯ จึงเป็นทักษะที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน IT อย่างยิ่ง
นอกจากทักษะด้านคอมพิวเตอร์ IT แล้ว ผู้ที่หางาน IT อยู่ควรจะมีทักษะด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมเสริมด้วยเช่นเดียวกัน

สานฝันทำงานคอมพิวเตอร์ IT หางานได้ที่ JOBTOPGUN

ผู้ที่สนใจสมัครงานคอมพิวเตอร์ IT จะเป็นเด็กจบใหม่ หรือต้องการย้ายงาน เพิ่มความก้าวหน้า สามารถหางานไอที ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมายกับแอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพนำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง ให้คุณหางานง่าย ได้งานดี ที่ JOBTOPGUN