Search Input Banner
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่งค้นหางานเลย!
59งานสำหรับ
หางาน ประจวบคีรีขันธ์
Email Iconรับอีเมลแจ้งเตือนงานสำหรับการค้นหานี้
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
Technical Specialist (Presales Engineer)(ภาคกลาง)บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

2 - 15 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
AUTO X Company Limited
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (Field Collector) ภาคกลางAUTO X Company Limited
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

ปีประสบการณ์

0 - 5 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
AUTO X Company Limited
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ ประจำสาขา (ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ) เขตประจวบคีรีขันธ์ สาขาไร่เก่า ด่วน!!!AUTO X Company Limited
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

ปีประสบการณ์

0 - 1 ปี

ที่อยู่

ประจวบคีรีขันธ์

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ช่างเทคนิค Project (Partner/Dealer/Project)บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

10,000 - 12,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

1 - 2 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Senior Sales Representative (Medical Consumable) - Westบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

ปีประสบการณ์

0 - 5 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

เมื่อวานนี้
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leaf
ที่ปรึกษาภาคสนาม (Café Amazon) ภาคใต้บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน

15,000 - 20,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

1 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leaf
ที่ปรึกษาภาคสนาม (Café Amazon) ภาคกลางบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน

15,000 - 20,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

1 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
Sales Representativeบริษัท สยามเดนท์ จำกัด
เงินเดือน

12,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด
เจ้าหน้าที่ขายบริษัท ไทยคูณสตีล จำกัด
เงินเดือน

15,000 - 25,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

2 - 10 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

เมื่อวานนี้
บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leaf
Molding and Stamping Operation Managerบริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

10 - 15 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

12/04/2024
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ASSISTANT EVENT MANAGERบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

3 - 5 ปี

ที่อยู่

ประจวบคีรีขันธ์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

12/04/2024
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
ช่างซ่อมบำรุงบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

0 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

12/04/2024
บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
พนักงานขายบริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

ปีประสบการณ์

1 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

12/04/2024
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
พนักงานเขียนแบบบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

5 - 20 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

12/04/2024
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (สินเชื่อธุรกิจ) ต่างจังหวัดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

0 - 3 ปี

ที่อยู่

กาญจนบุรี, นครนายก, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

12/04/2024
บริษัท แมคไทย จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leaf
Trainee Manager ( สาขา หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ )บริษัท แมคไทย จำกัด
เงินเดือน

15,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission

ปีประสบการณ์

0 - 2 ปี

ที่อยู่

ประจวบคีรีขันธ์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

11/04/2024
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leaf
หัวหน้าคลังสินค้าบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

30,000 - 40,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

1 - 6 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

11/04/2024
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
Regional Sale Executive (Agent)บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

ปีประสบการณ์

0 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

11/04/2024
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
ช่างสำรวจบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

1 - 20 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

11/04/2024
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
โฟร์แมนก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

3 - 20 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

11/04/2024
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
Relationship Officer เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (พื้นที่ปฏิบัติงาน เพชรบุรี, ประจวบฯ, ราชบุรี, สมุทรสาคร)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

0 - 3 ปี

ที่อยู่

ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, เพชรบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

11/04/2024
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leaf
Customer Service (ภาคกลาง)บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

1 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา

11/04/2024
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leaf
พนักงานขายอินเทอร์เน็ตบ้าน (ภาคกลาง)บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

1 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

11/04/2024
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leaf
ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต (ภาคกลาง)บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

1 - 3 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11/04/2024
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leaf
พนักงานตรวจสอบภายในบริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน

15,000 - 25,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

10/04/2024
บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
Engineer / Broadcast Engineerบริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จำกัด
เงินเดือน

15,000 - 30,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

0 ปี

ที่อยู่

ประจวบคีรีขันธ์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

10/04/2024
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าโซนภาคกลาง (นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

0 - 5 ปี

ที่อยู่

ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

10/04/2024
บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด
Sales Representatives (เขตภาคกลาง)บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

10/04/2024
บริษัท แฮงค์ โอเวอร์ 2021 จำกัด
เทเลเซลล์บริษัท แฮงค์ โอเวอร์ 2021 จำกัด
เงินเดือน

10,000 - 20,000 บาท/เดือน + Commission

ปีประสบการณ์

0 - 1 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

10/04/2024
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
วิศวกรประมาณราคา ประจำไซต์งานก่อสร้างบริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

1 - 10 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

10/04/2024