Search Input Banner
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่งค้นหางานเลย!
10,574งานสำหรับ
หางาน ทั้งหมด
Email Iconรับอีเมลแจ้งเตือนงานสำหรับการค้นหานี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
หัวหน้าแผนกผลิตบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

ปีประสบการณ์

3 - 10 ปี

ที่อยู่

ปราจีนบุรี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
Key Account Executiveบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + Commission + Commission

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
Sales TT (ช่องทางค้าส่ง, ห้างท้องถิ่น)บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + Commission + Commission

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
Accounting Managerบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์

ปีประสบการณ์

15 - 20 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ผู้จัดการแผนกขายออนไลน์บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

5 - 20 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ผู้แทนขาย (กลุ่มอุตสาหกรรม, โรงแรม, ร้านอาหาร)บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
Product Marketing Supervisorบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์

ปีประสบการณ์

3 - 5 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
Marketing Communication Officer / เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
Trade Marketing Supervisorบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์

ปีประสบการณ์

5 - 10 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
พนักงานขายบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์

ปีประสบการณ์

0 - 5 ปี

ที่อยู่

กทม. (สาทร)

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
พนักงานจัดเรียงสินค้าบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

ปีประสบการณ์

0 - 5 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ช่างซ่อมบำรุงบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

0 - 3 ปี

ที่อยู่

ปราจีนบุรี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

ปีประสบการณ์

9 - 20 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำที่โรงงาน จ.ปราจีนบุรี)บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

5 - 20 ปี

ที่อยู่

ปราจีนบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

1 - 3 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ช่างกลึงบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

ปีประสบการณ์

5 - 10 ปี

ที่อยู่

ปราจีนบุรี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
ผู้จัดการแผนกขาย Modern Tradeบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์

ปีประสบการณ์

5 - 10 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ปีประสบการณ์

0 - 2 ปี

ที่อยู่

กทม. (วัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วันนี้
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการบัญชีต้นทุนบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

40,000 - 60,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

5 - 10 ปี

ที่อยู่

ปทุมธานี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leaf
Executive Assistantบริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

7 - 10 ปี

ที่อยู่

พระนครศรีอยุธยา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
S39 Digital Agency
Account ExecutiveS39 Digital Agency
เงินเดือน

20,000 - 30,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

1 - 2 ปี

ที่อยู่

กทม. (ห้วยขวาง)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วันนี้
บริษัท ออโต้บลิส จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
บาริสต้า (Audi Thailand สาขาเพชรบุรีตัดใหม่, ราชพฤกษ์)บริษัท ออโต้บลิส จำกัด
เงินเดือน

13,000 - 14,000 THB/เดือน + คอมมิชชั่น + Commission

ปีประสบการณ์

0 - 5 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

วันนี้
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
Solution Sales (Operational Technology)บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

2 - 15 ปี

ที่อยู่

กทม. (ดินแดง)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Dream Company
clover-leafclover-leafclover-leaf
Technical Specialist (Presales Engineer)(ภาคกลาง)บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

2 - 15 ปี

ที่อยู่

อยุธยาและภาคกลาง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานขายต่างจังหวัด (ภาคใต้)บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน

10,000 - 12,000 บาท/เดือน + Commission

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

ภูเก็ตและภาคใต้

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วันนี้
บริษัท อาร์คีไทพ์ คอนสตรัคชั่น คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท อาร์คีไทพ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leaf
Senior Interior Designerบริษัท อาร์คีไทพ์ คอนสตรัคชั่น คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด/บริษัท อาร์คีไทพ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด
เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ปีประสบการณ์

8 - 15 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด
Dream Company
clover-leafclover-leaf
Product Managerบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

3 - 10 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
Sales Executive (BTS Chong Nonsee & Pleon Chit)บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน

Competitive + Commission

ปีประสบการณ์

1 - 5 ปี

ที่อยู่

กรุงเทพและปริมณฑล

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

วันนี้
บริษัท แฟลช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พนักงานบัญชีสโตร์, สต็อกสินค้าบริษัท แฟลช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน

15,000 - 20,000 บาท/เดือน

ปีประสบการณ์

2 - 10 ปี

ที่อยู่

กทม. (คลองสามวา)

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันนี้
บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด
Finance Managerบริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน

สามารถเจรจาต่อรองได้

ปีประสบการณ์

2 - 7 ปี

ที่อยู่

ฉะเชิงเทรา

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

วันนี้