กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 42 อัตรา ถึง 4 ส.ค. 2563

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 42 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลราชวิถี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เภสัชกร จำนวน 7 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
3. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

6. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
7. พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
9. พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
10. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 6 อัตรา
11. พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..