งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา ถึง 11 พ.ย.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตราอัตราเงินเดือน...อ่านต่อ
20/10/20|

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา ถึง 11 พ.ย.

20/10/20
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563 ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง...อ่านต่อ

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 15 อัตรา ถึง 30 ต.ค.

12/10/20
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 15 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563 ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง...อ่านต่อ

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ถึง 31 ต.ค.

11/10/20
กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2563 ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง...อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา ถึง 27 ต.ค.

10/10/20
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 ตุลาคม 2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง...อ่านต่อ

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา ถึง 12 ต.ค.

09/10/20
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2563 ประกาศสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เรื่อง...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..