งานราชการ

บทความล่าสุด

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ...อ่านต่อ
26/05/20|

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็นราชการ 83 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

26/05/20
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7...อ่านต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นราชการ 2 อัตรา ถึง 28 พ.ค. 63

25/05/20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1...อ่านต่อ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครสอบ 11 อัตรา ถึง 15 พ.ค. 63

15/05/20
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานสังกัดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 11 อัตราตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้1. พยาบาล 3-5 จำนวน 1 อัตรา2....อ่านต่อ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา ถึง 14 พ.ค. 63

14/05/20
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้1.เภสัชกร 3-5 จำนวน...อ่านต่อ

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา ถึง 14 พ.ค. 63

13/05/20
ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้1. เภสัชกร 3-5 จำนวน...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..