กรมการแพทย์ รับสมัครเข้าเป็นพนักงาน 20 อัตรา ถึง 20 ส.ค.

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
4. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

6. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
11. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..