กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 9 อัตรา ถึง 12 ต.ค.

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2563

ประกาศสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีในทุกสาขา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในทุกสาขา และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2563 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..