กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบพนักงานราชการ 788 อัตรา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 19 อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 14 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(6) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา
(7) นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
(8) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
(9) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(10) เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(11) นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
(12) นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
(13) นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
(14) ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(15) นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 6 อัตรา
(16) นิติกร จำนวน 1 อัตรา
(17) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
(18) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวตอร์ จำนวน 3 อัตรา
(19) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
(20) นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(21) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 6 อัตรา
(22) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
(23) นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(24) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 อัตรา
(25) วิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา
(26) สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
(27) สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(28) ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 681 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //dnp.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ พนักงานพิทักษ์ป่า

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..