การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง ถึง 11 ก.ย.

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14160 บาท
คุณวุฒิ อนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ / ปวส. เคมีปฏิบัติการ หรือเคมีอุตสาหการ

2. เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 14160 บาท
คุณวุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหการ ช่างโยธา

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 16830 บาท
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือนิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 กันยายน 2563

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..