การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 71 อัตรา ถึง 6 ต.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 71 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
2. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
3. วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 9 อัตรา
4. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 4 อัตรา
5. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
6. วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา
7. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
8. วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา
9. วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
10. สถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา

12. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา
13. พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
14. พนักงานสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
15. พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
16. พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
17. โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
18. พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
19. พนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
20. พนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
21. พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
22. พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
23. นิติกร ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา
24. พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
25. พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
26. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4 จำนวน 10 อัตรา
27. พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์ //www.mrta.co.th/ หัวข้อ “สมัครงานออนไลน์” หรือเว็บไซต์ //mrta.thaijobjob.com/

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..