การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รับสมัครงาน 973 อัตรา ถึง 18 มี.ค.63

การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 45 อัตรา
2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 292 อัตรา
3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 100 อัตรา
4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) จำนวน 37 อัตรา
5. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 40 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการโดยสาร
6. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 20 อัตรา
7. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 157 อัตรา

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
8. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 9 อัตรา
9. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) จำนวน 5 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างกล
10. วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 4 อัตรา
11. พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) จำนวน 134 อัตรา

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
12. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 24 อัตรา
13. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างเครื่องกล หรือช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 6 อัตรา
14. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 32 อัตรา

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
15. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
16. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 50 อัตรา

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
17. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 5 อัตรา
18. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563
โดยเข้าไปที่ //railway.thaijobjob.com

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..