ทำความรู้จักมากขึ้นกับ “งานบริการลูกค้า”

หากคุณคือ นักศึกษาจบใหม่หรือคนที่กำลังมองหางานในสายงานใหม่ๆ อาจมีคำถามอยู่ในใจว่า ถ้าอยากทำอาชีพนักการตลาด,นักขาย หรืองานบริการลูกค้า จะต้องเตรียมตัวอย่างไร และอยากรู้หรือไม่ว่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ JOBTOPGUN มีคำตอบให้คุณ

จากการสำรวจในหัวข้อเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” จะมาช่วยเป็นไอเดียให้คุณในการพัฒนาตัวอย่างไรก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยเราขอแบ่งปันข้อมูลแบบสำรวจคนในสายงานที่มี Service Mind มากที่สุด คือ สายงานบริการลูกค้า ซึ่งสามารถแบ่งสายงานนี้ได้ออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ โฆษณา/ประชาสัมพันธ์/การตลาด, โรงแรม/รีสอร์ท/สายการบิน,ธุรกิจบริการทั่วไป และอื่นๆ ซึ่งจากผู้ตอบแบบทั้งหมด 42 คน ในสายงานบริการลูกค้า ของกลุ่มประเภทธุรกิจโฆษณา/ประชาสัมพันธ์/การตลาด เราได้คัดเลือกมา 5 ความคิดเห็นหลักๆ ให้เพื่อนๆที่อยากทำงานในสายงานนี้ได้เตรียมตัวกัน และเราได้สรุปทักษะความสามารถที่สายงานนี้ต้องมีมาให้เป็นแนวทางกันค่ะ

ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงาน “บริการลูกค้า”

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “บริการลูกค้า”

คำถาม : งานบริการลูกค้าเป็นอย่างไร?

“เนื่องจากทำงานกับหลายโปรเจค แต่ขั้นตอนการทำงานคล้ายๆ กัน คือ ติดต่อลูกค้าที่มีการลงทะเบียน หรือมีการจอง เพื่อคอนเฟิร์มที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ และแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง และมีหน้าที่ตอบคำถามข้อมูลลูกค้าคอยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรเพื่อการทำงานเป็นไปตามจุดประสงค์ของลูกค้า”

“งานที่ทำก็คือ การวางแผนงาน การกำหนดแนวนโยบายเพื่อเพิ่มกลยุทธ์ในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการด้ารตลาดและบริการลูกค้า และการวางระบบเป้าหมายในการทำงานให้องค์กร ”

“การประชาสัมพันธ์ ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย”

“Support sales officer, ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายผลิต, งานด้านเอกสารการขายอื่น ที่เกี่ยวข้อง”

“บริการลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จัดการข้อร้องเรียน”

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพบริการลูกค้า?

“เสน่ห์ของสายอาชีพการบริการลูกค้า คือ การแก้ปัญหา, ได้สายสัมพันธ์ดีๆ ระหว่างลูกค้า ได้เพื่อนใหม่ และได้รายได้ดี”

“ใช้ทักษะในการพูด ใช้วาทะศิลป์ ชั้นเชิงการต่อรอง เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า”

“มีความท้าทาย และต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ”

“เสน่ห์ของอาชีพนี้คือ การมีอิสระในการทำงาน สร้างแผนการทำงานได้ด้วยตัวเอง”

“การที่สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจในบริการของเราหรือลูกค้าประทับใจได้นั่นคือ เราประสบความสำเร็จ และการที่ได้เจอลูกค้าใหม่ ๆ ตลอดเวลา”

คำถาม : ข้อดีของสายงานการบริการลูกค้า?

“ข้อดีของสายอาชีพนี้คือ รายได้ไม่จำกัด”

“งานด้านนี้ไม่หนักมาก จะมีวุ่นวายเร่งรีบบ้างเป็นบางครั้ง หากทำยอดได้ตามเป้าสำเร็จคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามาก”

“ได้ทำงานเต็มที่ แสดงความคิดเห็นได้ไม่มีขีดจำกัด ทำให้เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสได้เสมอ ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการงาน”

“รู้สึกว่าได้ฝึกความอดทนให้กับตัวเองจากที่เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนบ้าง แต่พอมาทำงานในสายงานนี้ทำให้เรารู้จักคำว่าอดทนและเต็มใจที่จะช่วยเหลือเสมอ”

“ข้อดี คือ สนุกกับการทำงาน เจอคนไม่ซ้ำหน้า มีความเป็นส่วนตัว”

คำถาม : ข้อเสียของสายงานการบริการลูกค้า?

“บางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บกด หาก ณ ขณะนั้นเราเองมีอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกไปได้ คือเราต้องเก็บความรู้สึกและแสดงออกมาได้เพียงแค่ 30% เท่านั้น บางครั้งแอบเครียด”

“ข้อเสียสำหรับสายงานนี้คือ บางครั้งเราก็เหมือนเป็นที่รองรับอารมณ์ของลูกค้ามากเกินไป แต่เราก็ต้องทำใจให้ได้ ถ้าทำใจได้แล้วก็จะทำให้ชินและรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดได้โดยอัตโนมัติ”

“ต้องรองรับแรงกดดันในการทำงานและการไม่ให้เกียรติของลูกค้า”

“เครียด ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าได้ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”

“ข้อเสีย คือ อาจมีเวลาให้ตัวเองน้อยลง”

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้ในงานบริการลูกค้า?

“ความรู้ที่ต้องใช้ คือ การไม่กลัวการเผชิญปัญหา การควบคุมทางอารมณ์สูง ความจริงใจต่อลูกค้า”

“ต้องรู้ข้อมูลการบริการของคู่แข่ง ทักษะการเปรียบเทียบ”

“ความรู้ที่ต้องใช้คือ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน word,Excel,Power point”

“มีความรู้รอบตัว มีจิตวิทยา ช่างสังเกต ต้องแสวงหาความรู้ในงานของตน”

“ความรู้ที่ต้องใช้ คือ มนุษยสัมพันธ์ รักงานบริการ อ่อนโยนแต่เข้มแข็ง มีความรู้รอบด้าน และการรักการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ”

คำถาม : ปัญหาของสายงานการบริการ?

“ปัญหาของงานนี้คือ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานสูง”

“ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาและควรจะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆที่เกิดจากคนรอบข้าง ควรหาเป้าหมายในชีวิตและหาต้นแบบให้เจอเพื่อเราจะสามารถเอามาเป็นแบบอย่างของการนำไปสู่ความสำเร็จได้”

“ปัญหาของงานนี้คือ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำสำคัญแค่ไหน ไม่ได้ตั้งใจทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ใช้เวลาไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเวลายังมีมากจนไม่ต้องจัดสรร”

“เทคนิคการเจรจากับลูกค้า และภาวะกดดัน”

“ไม่กล้าพูดคุยกับลูกค้า และไม่กล้าตัดสินใจ”

คำถาม : คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับงานบริการ?

“คำแนะนำเพิ่มเติมคือ ตั้งใจทำตามเป้าหมายที่เลือกไว้ให้ดีที่สุดและเต็มที่กับงานให้มากที่สุด”

“รักการบริการและทำงานเป็นทีม นั่นคือ หัวใจหลัก”

“ต้องมีจิตบริการในการทำงาน จิตสาธารณะ”

“ซื่อสัตย์ สุจริตต่ออาชีพ”

“อบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์”

รู้ข้อมูลเชิงลึกของสายงานนี้แล้ว คนที่กำลังมองหางานบริการลูกค้าอยู่ อย่ารอช้า คุณต้องรีบเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆว่าจะรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างไรให้ตัวเองเป็นสุดยอดนักบริการลูกค้ากันนะคะ!

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..