งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 องค์การจัดการน้ำเสีย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 องค์กการจัดการน้ำเสีย

รับสมัครถึงวันที่ 29 เมษายน 2562

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติตำแหน่งและอัตราเงินที่จะได้รับ :

  1. ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3 คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท
  2. ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน/บัญชี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,830 บาท
  3. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก / กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศจากองค์การจัดการน้ำเสีย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..