งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) รัฐวิสากิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครถึง 21 ม.ค. 2562

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกรระดับ3 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติตำแหน่งความสามารถที่ต้องการและเงินเดือนที่ที่จะได้รับ
1.1  
ตำแหน่งวิศวกรระดับ 3 คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท
1.2 เพศหญิง/เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร
1.3 สามสามารถเขียนแบบโปรแกรม AutoCAD (2D) และตรวจสอบแบบงาน Drawing ต่างๆได้

2. จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา สังกัดกองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก / กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..