งานราชการ : กยศ. เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง (ทำงานเวลาปกติ) ถึงวันที่ 7 ก.พ.63

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– สัญชาติไทย
– ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสำนักผู้จัดการ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,750 บาท
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– สัญชาติไทย
– ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 35 ปี

การรับสมัครสอบ
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ที่เว็บไซต์ //studentloan.thaijobjob.com/

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..