งานราชการ : รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการของกรมป่าไม้ จำนวน 49 อัตรา

กรมป่าไม้เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 22 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

วุฒิ.6. เงินเดือน 10430 บาท

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 9 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 6 อัตรา

วุฒิปวช. เงินเดือน 11280 บาท

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างศิลป์ 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างสำรวจ 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า 1 อัตรา

วุฒิปวส.เงินเดือน 13800 บาท

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วุฒิ.ตรีเงินเดือน 18000 บาท

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ //forest.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม – 20 ธันวาคม พ.ศ.2562
คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..