งานราชการ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 38 อัตรา ถึงวันที่ 7 ก.พ.63

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 38 อัตรา ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท) 17 อัตรา
เงินเดือน 17500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาตรี) 17 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง นักบัญชี (ปริญญาตรี) 2 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี
2) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านงบการเงินของภาคเอกชนภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 2 อัตรา
เงินเดือน 11400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
3) สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ที่เว็บไซต์ //fpo.thaijobjob.com/

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..