งานราชการ : เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ถึงวันที่ 3 มี.ค 63

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

3. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

6. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563
ที่เว็บไซต์ //dwf.thaijobjob.com/

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..