งานสถาปัตย์/ออกแบบอันสร้างสรรค์นั้นต้องรู้ข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง

ใครรู้ตัวว่ามีความคิดสร้างสรรค์ หรือรู้หลักการในการออกแบบสิ่งก่อสร้างอย่างดีชนิดที่อันจับตัวยากนั้น งานที่เหมาะกับเพื่อนๆสายนี้คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก งานสถาปัตยกรรม หรืองานสายออกแบบ ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานสถาปนิก นักออกแบบอิสระ นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม งานราชการและเอกชน จิตรกร ช่างเขียนแบบโฆษณา เป็นต้น แต่กว่าจะประกอบอาชีพนี้ได้อย่างสำเร็จและสวยงาม เพื่อนๆที่สนใจรีบเข้ามาเรียนรู้ความรู้สำคัญเบื้องต้นจากเพื่อนๆที่คลุกคลีกับวงการนี้มาอย่างยาวนานมีเทคนิคอย่างไรไปอัพเดตกันค่ะ

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “สถาปัตยกรรม/ออกแบบ”

คำถาม : งานที่ทำเป็นอย่างไร?

 • ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมและตรวจสอบบริหารจัดการงานก่อสร้าง
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ สื่อส่งเสริมการตลาด ฯลฯ ด้วยโปรแกรมกราฟิคต่างๆ
 • ดูแล จัดการ ประสานงาน ควบคุม ออกแบบ รูปแบบให้ตรงตาม ผู้บริโภค ลูกค้า สินค้า องค์กร เพื่อการผลิตให้ตรงตามเป้าหมาย
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ที่แต่ละประเทศกำหนดขึ้น
 • การออกแบบพรีเซ็นต์ ผลงานใหม่ๆที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จริง และมีความคิดสร้างสรรค์ไปตามกระแสของความต้องการของผู้บริโภคอยู่เรื่อยๆไป
 • ออกแบบปกหนังสือ หรือหนังสือทั้งเล่ม / บูธ หรือตกแต่งต่อเติม / หรือกล่องเครื่องสำอาง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องออกแบบให้ตรงตามความต้องการ ต่างกันที่การใช้งาน วัตถุประสงค์ และรายละเอียด
 • งานด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการ / วิเคราะห์รูปแบบสินค้าเสนอขายในตลาดต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัย / เทรนด์ของการอยู่อาศัย / พื้นที่ลงทุน 
 • งานที่ทำคือออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด ออกแบบ 3 D ,ของขวัญปีใหม่ ของขวัญต่างๆ,ดูแลเว็บไซด์ banner update website E-News intro web,ถ่ายภาพงาน Event

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพ?

 • ได้ใช้ความคิดนำเสนอเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้
 • ได้ใช้ทักษะในหลายๆด้าน ทั้งความรู้ที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในรอบๆด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี Trend ฯลฯ แล้วนำทุกอย่างมาใช้งานจริงได้
 • ไม่จำเจกับรูปแบบเดิมๆ มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ
 • ได้ออกแบบ งานเพื่อช่วยด้านการตลาดส่งเสริมการขาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ต่างกับอาชีพอื่นตรงที่ไดัคิดนอกกรอบ ไม่ต้องทำงานแบบเดิมซ้ำๆ ช่วยให้ได้พัฒนา ทักษะทั้งด้านการออกแบบและแฟชั่นต่างๆ
 • เพราะได้คิดงานตลอด มีปัญหาใหม่ๆจากลูกค้ามาให้เราต้องใช้การออกแบบในการจัดการได้ตลอด ได้เจอคนหลากหลายอาชีพ

คำถาม : ข้อดีของสายอาชีพ?

 • ได้ใช้สมอง ความคิดตลอดๆ เห็นสิ่งที่สวยงามตั้งแต่อยู่ในจินตนาการ กระทั้งสร้างจริง พบคนหลากหลาย อาชีพ 
 • เป็นงานที่สนุก มีความท้าทาย มีสีสัน ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่อยู่เสมอ
 • มีความคิดที่สร้างสรรค์อยู่เสมอ สามารถพัฒนาผลงานให้เป็นประโยชน์ได้อยู่ตลอดเวลา
 • สนุก ได้ทำงานที่ไม่ซ้ำแบบเดิม ไม่ต้องนั่งทำงานที่ออฟฟิตตลอดเวลา ได้รู้จักคนเยอะ
 • ได้พบเจอกับสิ่งที่ช่วยจรรโลงใจ คือ ศิลปะ ตลอดเวลา
 • ได้รู้การพัฒนาของงานออกแบบทันสมัยสามารถนำไปประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้อย่างดี

คำถาม : ข้อเสียของสายอาชีพ?

 • ถ้างานเข้ามาเยอะมาก ก็ไม่มีเวลาพักผ่อน ถ้าลูกค้าการเงินไม่ดีก็ทำงานสะดุด ถ้าเจอลูกน้องไม่ดีก็ทำให้งานเสียหายได้
 • ทำงานหนักและใช้เวลาค่อนข้างมากในชิ้นงานแต่ละชิ้น
 • ทำงานใต้ภาวะความกดดัน ความเครียดทั้งเรื่องความต้องการของเจ้าของงาน เวลา งบประมาณ ฯลฯ
 • มีข้อเสียระยะยาว คือ การใช้สายตาในการทํางานตลอดเวลาซึ่งอายุเยอะแล้วอาจจะมีปัญหาทางด้านสายตา
 • ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้?

 • การออกแบบและการตกแต่ง แนวทางและทิศทางของแฟชั่น
 • ศิลปะด้านการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานออกแบบ และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ
 • เรื่องสถาปัตยกรรม และ งานศิลปะเชิงธุรกิจ หรือความสามารถพิเศษและความสนใจในด้านศิลปะของแต่ละบุคคล
 • ออกแบบ ครีเอทีฟ เขียนแบบ ทักษะการพูด

คำถาม : ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงานนี้?

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • กล้าตัดสินใจ
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • เก่งในการบริหารเวลา
 • กระตือรือร้น
 • ตรงต่อเวลา
 • อดทน
 • กระจายความรับผิดชอบได้ดี
 • เชี่ยวชาญในสายงานของตน

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..