งานสายเภสัชที่เก่งจนจับตัวได้ยากต้องมีคุณสมบัติอย่างไรมาดูกัน!

เมื่อพูดถึงงานสายเภสัชกรที่ไม่ได้มีแค่งานขายยาง่ายๆอย่างที่เราเข้าใจ แต่งานสายเภสัชที่ขายยาตามร้านทั่วไปอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงกลุ่มงานเภสัชกรรมที่ทำหน้าที่ทั้งงานจ่ายยา งานผลิต งานบริหารเวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งการจะทำงานสายเภสัชให้เก่งจนจับตัวได้ยากนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะนอกจากจะอาศัยความรู้จากสายงานโดยตรงที่เรียนมาแล้ว ยังต้องอาศัยเทคนิค ประสบการณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันมาประกอบกันจนหล่อหลอม ให้คนที่ทำงานสายงานนี้มีความเชี่ยวชาญได้เฉพาะตัว ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามมาดูกันได้เลยค่ะ!

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “เภสัชกร”

คำถาม : งานที่ทำเป็นอย่างไร?

 • ควบคุมและวางแผนการผลิตยาให้ได้คุณภาพ
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ป่วย
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ พัฒนาสูตรตำรับใหม่ และแก้ไขสูตรที่มีปัญหา
 • ตรวจสอบคุณภาพของยาก่อนออกสู่ท้องตลาด
 • จ่ายยาให้กับผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลควบคุมยาคืน/ยาเรียกคืน
 • ดูแลงานประเมินคุณภาพยา Validation
 • ตรวจสอบความเหมาะสมของคำสั่งใช้ยา

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพ?

 • เป็นการคิดค้น ทดลองสิ่งๆใหม่ๆ ทำให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆ
 • ใช้ความคิดในการวิเคราะห์แก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ได้ยาที่มีคุณภาพก่อนส่งถึงมือคนไข้
 • มีความรู้เฉพาะด้าน มีความรู้ด้านยามากกว่าสาขาอื่น
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยาว่าได้ยาที่มีคุณภาพ
 • สามารถคิดหาแนวทางและออกแบบแผนการทำงานได้เอง มีอิสระ และรู้สึกมีคุณค่าต่อสังคม

คำถาม : ข้อดีของสายอาชีพ?

 • ได้รู้ถึงคุณและโทษของยามีความรู้และสามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดกับตัวเราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
 • ทุกอย่างมีมาตรฐานและข้อกำหนดชัดเจน ไม่ขึ้นกับความรู้สึกและอารมณ์ผู้ปฏิบัติ
 • เป็นสายงานที่ไม่มีแรงกดดันทางด้านตัวเลข เช่น ยอดขายในแต่ละเดือน
 • ได้ช่วยทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • มีอิสระในการตัดสินใจบนพื้นฐานความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

คำถาม : ข้อเสียของสายอาชีพ?

 • เป็นงานที่ละเอียดและความถูกต้องเป็นสำคัญเกิดการผิดพลาดอาจจะเป็น อันตรายถึงชีวิตได้
 • อาจจะถูกแรงกดดันทั้งจากตัวเองและรอบข้าง มักเสพติดงานทำให้เครียดได้
 • เวลาว่างน้อย เนื่องจากเภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องขึ้นเวร (OT) เดือนละ 60-80 ชั่วโมง
 • ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยยังไม่เอื้ออำนวยและยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากวิชาชีพเภสัชกรได้อย่างเต็มที่
 • อาจจะไม่มีเวลาว่างให้ครอบครัว

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้?

 • เรื่องยาระบบงานในโรงพยาบาลแนะนำวิธีการและการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับผู้ใช้ยา
 • ด้านสุขภาพ โรคและอาการเจ็บป่วย, ยา/วิธีการรักษา, คำแนะนำด้านสุขภาพ
 • กลไกการผลิตยารูปแบบต่างๆ
 • ลักษณะทางเคมี กายภาพ ความคงตัวของยา
 • การบริหารยา การใช้ยาในผู้ป่วย
 • การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่เหมาะสม

คำถาม : 10 ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงานนี้?

 1. ซื่อสัตย์สุจริต
 2. จิตใจดี
 3. กล้าตัดสินใจ
 4. ทำงานเชิงรุก
 5. ฉลาดมีไหวพริบ
 6. ขยัน
 7. เชี่ยวชาญในสายงานของตน
 8. มีความรับผิดชอบสูง
 9. นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี
 10. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

#สมัครงานเภสัชกร #หางานเภสัชกร

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..