ชอบ “ทำสวน” บอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน ?

การจัดสวนหรือทำสวน อาจจะเป็นกิจกรรมที่หลายคนทำในเวลาว่าง บางคนอาจจะนำมาสร้างอาชีพ ทำให้เกิดรายได้ ซึ่งช่วยให้คนที่ได้ทำสวนนั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนตนเอง หาข้อมูลความรู้มาเพื่อให้เกิดไปผลผลิตและยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการทำสวน นั้นช่วยฝึกทักษะอื่นๆให้อีกด้วยด้วย วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบทำสวนเป็นคนแบบไหน!

1. อดทน
การทำสวน สิ่งสำคัญที่สุดคือความอดทน เพราะคนเราไม่สามารถบังคับให้พืชพรรณทั้งหลายเป็นไปได้อย่างต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยเวลา ในการประสบความสำเร็จที่มุ่งหวัง การทำงานหรือแก้ปัญหาบางอย่างอาจต้องใช้ความอดทนสูง เมื่อเรามีจิตใจที่สุขุมเยือกเย็นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะมีความอดทนตามมาด้วย มันจะมาคู่กันเสมอ งานที่ยากๆหรือใช้เวลานานๆเราก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีสติ การทำสวนสอนให้เรารู้จักอดทนต่อการทำงานที่เหนื่อยและร้อน เป็นการฝึกให้มีความสุขุมเยือกเย็นและอดทนต่อการทำงานต่างๆได้ดี การทำสวนนั้นมีหลายปัจจัยที่อาจจะไม่แน่นอน ถ้าผู้ดูแลสวนไม่มีความอดทนก็ไม่อาจจะดูแลสวนให้ดีได้ เช่น ต้นไม้นั่นอาจจะเกิดโรค หรือบางสิ่งในสวนอาจมีปัญหาขึ้นโดยที่ไม่เลือกเวลา ฉะนั้นความอดทนจะช่วยให้มีความพยายามในการแก้ปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

2. สุขุมเยือกเย็น
งานทำสวนเป็นงานที่ต้องอาศัยใจรัก ในการที่จะต้องทำอย่างใจรักเพื่อที่งานออกมาจะได้สวยงาม งานสวนมีส่วนช่วยให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน เพราะสีเขียวของต้นไม้ เป็นสีเขียวสีแห่งความสดชื่น ร่วมถึงดอกไม้ที่ปลูกสร้างให้เราเป็นคนใจเย็น ต้นไม้บางชนิดกว่าที่จะติดดอกออกผลก็จำต้องใช้เวลา ทำให้คนที่ดูแลต้องเอาใจใส่พิถีพิถัน ในการบำรุง และคอยดูแลจนกว่าจะถึงเลา การทำสวนจึงช่วยให้เรามีจิตใจดี อ่อนโยน

3. มีความคิดสร้างสรรค์
การทำสวนหรือตกแต่งสวนย่อมต้องอาศัยความคิด จินตนาการ ออกแบบสวนซึ่งจะช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ เราสามารจัดสวนได้ตามใจเราอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบ ซึ่งในการจัดสวนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ นำต้นไม้ต่างๆ รวมทั้งของประดับส่วนมาประยุกต์ใช้ ฝึ กสมองด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิธีการรดน้ำ ให้ปุ๋ย แบบไหน ถึงจะเติบโตเร็ว และสวยอย่างใจ ความคิดไม่หยุดนิ่ง และเป็นการทำอย่างต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้แล้วยังได้ความสนุกสนาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันด้วย

4. จิตใจดี
งานทำสวนเป็นงานที่ต้องอาศัยใจรัก ในการที่จะต้องทำอย่างใจรักเพื่อที่งานออกมาจะได้สวยงาม งานสวนมีส่วนช่วยให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน เพราะสีเขียวของต้นไม้ เป็นสีเขียวสีแห่งความสดชื่น ร่วมถึงดอกไม้ที่ปลูกสร้างให้เราเป็นคนใจเย็น ต้นไม้บางชนิดกว่าที่จะติดดอกออกผลก็จำต้องใช้เวลา ทำให้คนที่ดูแลต้องเอาใจใส่พิถีพิถัน ในการบำรุง และคอยดูแลจนกว่าจะถึงเลา การทำสวนจึงช่วยให้เรามีจิตใจดี อ่อนโยน ฝึ กฝนทักษะการออกแบบ จินตนาการ การใช้สมาธิและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทำให้พื้นฐานอารมณ์ของคนทำงานเป็นคนมุ่งมั่น มีสมาธิ มีเหตุผลและมองโลกในแง่ดีและความยืดหยนุ่ ในการทำงานสูง

5. เป็นนักปฏิบัติ
การทำสวนจะสำเร็จได้ถ้ารู้จักปฎิบัติอย่างจริงจัง เปรียบเสมือนการทำงานต้องลงมือปฎิบัติด้วยตนเองจะทำให้ทราบปัญหาและมีความชำนาญในการทำงานด้านนั้นๆ เมื่อมีโอกาสบริหารงานหรือทีมงานก็จะสามารถกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการดำเนินการได้มีประสิทธิภาพ การทำสวนเอง ทำให้เราได้รู้จักทำงานเอง เรียนรู้ ศึกษาต้นไม้แต่ละชนิดว่าต้นไม้ประเภทนี้ชอบธรรมแบบใด ได้ลองลงมือทำและรอลุ้นผลงานว่าต้นไม้ที่เราปลูกจะเจริญงอกงามไหม ดอกไม้ที่เราปลูกจะออกดอก ไหม และรู้จักสังเกตและศึกษาถึงปัญหาว่าต้นไม้ที่เราปลูกไม้เจริญเติบโตอย่างที่มันควรจะเป็น และรู้จักที่จะแก้ไขปัญหา

6. ขยัน
การทำสวนช่วยพัฒนาในด้านความขยันได้มาก เพราะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้ของเราลงไปในดินเราก็ต้องการที่จะดูผลผลิตที่เราได้ลงมือไป เราต้องขยันรดน้ำต้นไม้ของเรา หมั่นเอาใจใส่ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถ้าเราไม่ขยันต้นไม้ของเราก็จะไม่สวยงาน ไม่เจริญเติบโตและไม่ได้ผลผลิตเท้าที่ควรการทำสวนไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้ ก่อนอื่นคนที่ชอบจัดสวนจะต้องมีใจรักในต้นไม้ดอกไม้และธรรมชาติ แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความขยัน เพราะการปลูกต้นไม้ต้องใช้ความขยันและความกระตือรือร้นด้วยเพราะว่าถ้าคนขี้เกียจก็จะไม่มีทางที่จะปลูกต้นไม้หรือจัดสวนได้สำเร็จ เพราะในการจัดสวนหรือปลูกต้นไม้แต่ละครั้งต้อง
ใช้เวลาและความอดทนเช่นกันถ้าไม่ขยันไม่มีทางทำได้สำเร็จแน่ๆ

7. รู้ความสำคัญก่อนหลัง
ก่อนที่เราจะจัดสวนได้นั้น เราต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังก่อนว่า เราควรจะทำอะไรก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจัดแล้วรื้อทิ้ง ซึ่งเป็นการเสียเวลา และสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ การทำสวน ต้องรู้ลำดับขั้นตอนว่าควรทำอะไรก่อนหลัง เพราะแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาในการเตรียมและลงมือทำค่อนข้างเยอะ ถ้าไม่มีการเรียงลำดับงาน อาจเกิดผลเสียทำให้ต้องมีการรื้อทำใหม่ เสียทั้งเวลาและทรัพยากร

8.นำความรู้มาปรับใช้ได้ดี
คนทำสวนจะต้องมีความรอบรู้ในข้อมูลของต้นไม้แต่ละประเภท แล้วนำความรู้นั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้น จึงจะต้องเป็นคนช่างศึกษาและนำมาปรับใช้ให้ได้ ในการทำสวน ผู้ที่จะทำสวนได้ดีต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิด ต้องดูแลรักษาเช่นไร และนำความรู้นั้น ๆ มาประยุกต์ใช้กับต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เราปลูก

9.มองโลกในแง่ดี
เมื่อเราทำสวน หรือปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เมื่อมองไปยังผลงานที่เราทำมาอยู่รอบตัวเราก็มีแต่งสิ่งสวยงามทำให้เรามีจิตใจดี และมองโลกในแง่ดี เพราะมีแต่งสิ่งที่สวยงามอยู่รอบตัวเรา การทำสวนจะต้องเกี่ยวกับต้นไม้ ธรรมชาติคนทำสวนต้องเป็นคนที่รักธรรมชาติ ชอบต้นไม้ใบหญ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้รู้สึกสดชื่น ไม่เครียด ทัศนคติในการมองโลกด้านอื่นๆ จะเป็นด้านบวก

10. เก่งในการวางแผน
จะตกแต่งสวน ก็ต้องมีการวางแผน การทำงานก็ต้องมีการวางแผนเช่นเดียวกัน ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ทำได้ แม้แต่เรื่องการจัดสวน ดูแลสวน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะวางแผนก่อนว่า เราจะเริ่มต้นจัดสวนอย่างไร ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง มีเนื้อที่สวนมากน้อยเท่าไหร่ ควรใช้ต้นไม้ เล็กหรือใหญ่ จำนวนเท่าไร นี่คือปัจจัยหลักที่ดิฉันให้ความสำคัญเสมอ เพราะมันจะทำให้เราจัดสวนได้โดยไม่มีปัญหา หรือเจออุปสรรค

+ ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
ทุกๆอย่างที่ทำ ต้องหาความรู้ความเข้าใจ การผสมผสานพันธุ์ไม้ การดูแล การเอาใจใส่ในรายละเอียดของสวน การให้ปุ๋ย การรดน้ำ อายุการเก็บเกี่ยว รวมทั้งออกดอก ต้องอาศัยความรู้ทั้งสิ้น ทำให้เราต้องหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะได้ความรู้จากต้นไม้ที่เราปลูก หรือทำสวนแล้ว เรายังได้ความรู้จากต้นไม้อื่นๆ ต้นไม้แปลกๆ เพราะทุกครั้งที่เราหาความรู้ใหม่ๆ เราก็จะได้ความรู้ใกล้เคียง เพิ่มเติมด้วย การใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ นั้นก็จำเป็นเพราะการทำสวนนั้นก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ที่ทำสวนนั้นก็ต้องใฝ่หาความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ในการทำสวน

+ มีอัธยาศัยดี
การปลูกสวน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เป็นคนมีอัธยาศัยดี การทำสวนเป็นการทำให้คนเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และส่งผลถึงอารมณ์ ความรู้สึกรวมทั้งทำให้จิตใจอ่อนโยน และมีอัธยาศัยดี

+ ทำงานเป็นระบบ
การทำงานโดยมีการวางแผนก่อนแล้วคิอยปฏิบัติตาม ฝึ กให้คนทำงานเป็นระบบ ทำให้รู้ว่าควรจัดการขั้นตอนในการทำอย่างไรในการจัดสวน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การเตรียมดิน การจัดวางต้นไม้เป็นต้น จึงต้องมีการจัดระบบก่อนหลังที่จะทำก่อนทำสวน

หากคุณเป็นคนชอบทำสวนอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..