ชอบปั่น “จักรยาน” บอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน ?

การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้คุณแข็งแรงแล้ว การปั่นจักรยาน กีฬากลางแจ้งยอดนิยมของใครหลายๆคนในยุคนี้ที่นิยมปั่นเพื่อการออกกำลังกายทั้งปั่นคนเดียว ปั่นเป็นกลุ่ม หรือปั่นเพื่อเดินทางไปที่ต่างๆ  แต่รู้หรือไม่ว่าการปั่นจักรยานยังมีประโยชน์อีกมากมาย วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทที่คุณเล่นจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบปั่นจักรยานเป็นคนแบบไหน!

1. อดทน
จักรยานสามารถฝึกความอดทน คือในการที่เราปั่นจักรยานไปไหนก็ตาม ถึงแม้ระยะจะไกลหลายกิโลเมตรความอดทนจะทำให้เราสามารถไปถึงที่เราต้องการได้ ฉะนั้นจึงเป็นการช่วยฝึ กฝนทำให้เราเป็นคนอดทน และมีความมานะมากๆ การฝึกจักรยานต้องมีความพยายามและอดทน ตั้งแต่การบังคับ และการเลี้ยวโค้ง แม้กระทั่งอดทนต่อการฝึกฝน ความอดทน เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทางด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพราะจะสามารถอดทนต่อความลำบาก และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้

2. กล้าตัดสินใจ
การขี่จักรยานในสถานที่ต่างๆ ในสภาวะต่างๆ จะต้องกล้าที่จะตัดสินใจในทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น การขี่จักรยานจึงเป็นการฝึ กให้เรากล้าตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุด คนที่สามารถขี่จักรยานได้นั้น จะสามารถกล้าตัดสินใจได้ดี เพราะว่าการจะขี่จักรยานได้นั้นต้องอาศัยการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเรื่องของระยะทาง การบังคับ เส้นทางของการขี่ จากการคิดกระทำในส่วนนี้จะทำให้ จิตใจเข้มแข็ง และนำไปใช้กับทุกๆสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม

3. ชอบความท้าทาย
ปกติการใช้จักรยานในการเดินทางไปทำงานอาจต้องออกถนนใหญ่ จึงต้องใช้ความกล้าค่อนข้างมากในการขี่จักรยานออกถนนใหญ่วิ่งคู่กับรถบนถนน เพราะหากไม่กล้าพอก็จะไม่กล้าขี่จักรยานออกถนนใหญ่ที่มีรถมาก โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน เมื่อขี่จักรยานเราต้องเตรียมพร้อมแล้วว่าเส้นทางที่เราไปนั้นอาจไม่ราบเรียบเสมอ บางครั้งต้องเจอทางโค้งทางขรุขระอันตรายบ้าง ผู้ที่ชอบขี่จักรยานมักจะพร้อมเสมอที่ต้องเจอกับเส้นทางหลากหลายรูปแบบ

4. ฉลาดมีไหวพริบ
การขี่จักรยานในสถานที่ และสถานการณ์ต่างๆอาจต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน นอกจากจะต้องตัดสินใจเร็วแล้ว ผู้ขี่ต้องมีไหวพริบ ประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าจะตัดสินใจอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด กีฬาจักรยานจึงฝึกให้ผู้ขี่รู้จักใช้ไหวพริบเพื่อเอาตัวรวดได้

5. ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ
ตอนที่ฝึกขี่จักรยานครั้งแรก อาจเป็นเรื่องที่ยาก และหลายคนอาจท้อแท้ ซึ่งถ้าเราไม่ล้มเลิกความตั้งใจ เราก็จะสามารถขี่จักรยานจนได้ เช่นเดียวกับการทำงานเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ Road Race เป็นการขี่จักรยานทางไกลซึ่งจะต้องมีความอดทนและการวางแผนเตรียมตัว เพราะการที่จะออกไปที่ระยะทางอย่างน้อย 50 กิโลเมตรขึ้นไปถึง 100 กิโลเมตร ต่อครั้งนั้น นักจักรยานจะต้องมีการเตรียมตัว ทั้งการพักผ่อน อาหารระหว่างทาง และศึกษาเส้นทาง ซึ่งเมื่อคุณขึ้นบนอานและเริ่มปั่นออกไปจะต้องไม่มีความย่อท้อมิเช่นนั้นก็จะไม่มีทางถึงจุดหมาย

6. รอบคอบ
เนื่องจากการขี่จักรยาน ต้องใช้การประสานกันของประสาทสัมผัสต่างๆ ให้เข้ากันอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถทำให้จักรยานสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ตามที่กล่าวมา จักรยานยังช่วยพัฒนาในด้านความรอบคอบ ในการคิดตริตรอง เพราะจักรยานไม่ ได้เป็นกีฬาที่อยู่นิ่งๆกับที่ ดังนั้นในการขี่จักรยานสิ่งเบื้องหน้า หรือสิ่งต่างๆอาจเกิดขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ อย่างเช่นการขี่จักรยานในที่ที่มีอุปสรรคต่างๆ การขี่ข้ามถนน ผู้ขี่จักรยานจะต้องมีการคิดตริตรองถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นมา เพื่อให้ตัวเองหลีกพ้นอุปสรรคอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นจักรยานช่วยพัฒนาด้านความรอบคอบของบุคคลนั้นๆได้

7. กระตือรือร้น
Bicycling เป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และความเร็ว ดังนั้นจึงมีส่วนในการพัฒนาผู้เล่นให้มีความกระตือรือร้น ไม่เป็นคนที่ชอบนิ่งอยู่กับที่ แต่ชอบที่จะเคลื่อนไปอยตู่ ลอด เวลา เมื่อกระทำกิจการงานใดๆ ก็อยากที่จะให้งานเดินหน้า เมื่อได้รับภารกิจใดๆก็อยากจะลงมือกระทำให้ลุล่วงไป เหมือนที่ตนนั้นชอบที่จะให้งานเดินหน้าอยากจะลงมือกระทำให้ลุล่วงไป เหมือนที่ชอบที่จะให้ตนเคลื่อนที่ไปพร้อมจักรยานด้วยความเร็วนั้นความกระตือรือร้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน และการทำกิจกรรมทุกประเภทรวมถึงการแข่งขัน ถ้าไม่มีความกระตือรือร้น ความขยันในการซ้อมจักรยาน อาจไม่ชนะการแข่งขันได้ เช่นเดียวกับการทำงาน ถ้าไม่ขยันทำงาน และกระตือรือร้น ความขยันในการซ้อมจักรยาน อาจไม่ชนะการแข่งขันได้ เช่นเดียวกับการทำงานถ้าไม่ขยันทำงาน และกระตือรือร้นในการทำงาน อาจไม่ประสบความสำเร็จในการงานได้

8. กล้าเสี่ยง
เส้นทางที่เดินหรือขี่จักรยานไปในบางครั้ง เราอาจจะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร และมีอุปสรรคอะไรที่จะต้องฝ่ าฟันไปบ้าง แต่เราจะต้องไปเพื่อให้ถึงที่หมาย ดังนั้นการเดินหรือขี่จักรยานจะต้องกล้าเสี่ยง ระหว่างขี่ต้องทรงตัวดีๆ เมื่อมีอุปสรรคกีดขวางต้องตัดสินใจกล้าเสี่ยงที่จะข้ามไป และต้องมีสมาธิในการทรงตัว เมื่อสามารถผ่านสิ่งกีดขวางไปได้แล้วจะทำให้เพิ่มความมั่นใจ และกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นต่อไปอีก

9. ชอบการแข่งขัน
จักรยานเป็นยานพาหนะรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ ซึ่ง สามารถจัดการแข่งขันจักรยานขึ้นสำหรับทุกเพศทุกวัย หากสังเกตเด็กๆ เวลาเล่นขี่จักรยานกัน ก็มักขี่จักรยานแข่งกัน ยิ่งผู้ชายเกือบทุกคนที่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันจะขี่จักรยานเล่นแข่งกัน เรื่องการแข่งขันวัดความเร็วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ อาจเพราะต้องการรู้ระดับความสามารถของตนเอง หรือต้องการความตื่นเต้นเร้าใจจากการแข่งขัน

10. มีวินัย
การขี่จักรยานก็เหมือนกับการขับขี่ยานพาหนะต่างๆ คนเราจะต้องมีวินัย ในการขับขี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เคารพและปฎิบัติตามกฎไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการที่เรากำลังขี่อยู่

+ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
จักรยานสามารถทำให้ทุกคนมีความยืดหยุ่น และปรับตัวเก่ง เพราะการปั่นจักรยานในที่ต่างๆจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีความยืดหยุ่นในทุกๆ สถานการณ์ได้ และสามารถปรับตัวได้ดีอีกด้วย เส้นทางในการขับขี่ ไม่ใช่จะเหมือนเคยทุกครั้ง แม้กระทั่งสถานที่เดิม แต่หากว่าสภาพอากาศ เพื่อนร่วมทางหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเปลี่ยนไป การขับขี่ย่อมแตกต่างกัน เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และยืดหยุ่นไปตามตัวแปรต่างๆเช่นกัน

+ เป็นตัวของตัวเอง
การขี่จักรยานไม่มีกฎตายตัวในขั้นตอนการเริ่มต้นขี่ครั้งแรก จากที่ขี่ไม่เป็นเลย เคยมีบางคนบอกว่าต้องเริ่มแบบนั้นแบบนี้ แต่ถ้ามันไม่เหมาะกับตัวของเรามันก็จะได้ผลที่ไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะไม่ได้เลย นั่นหมายความว่าเราก็จะขี่เป็นช้าขึ้น แต่ถ้าเรารู้ว่าเราถนัดที่จะเริ่มแบบไหน แล้วเราก็หัดในแบบของเรา จะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างที่ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันคือ “ขี่จักรยาน”เป็น และนั่นคือการรู้จักตัวเอง

หากคุณเป็นคนชอบออกกำลังกายและชอบปั่นจักรยานอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..