ชอบเล่น “กีต้าร์” บอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน ?

รู้หรือไม่…การเล่นกีต้าร์ เครื่องดนตรีที่หลายคนที่เล่นเดี่ยว หรือเล่นเป็นวงดนตรี  นอกจากจะสร้างความบันเทิงให้กับคนที่เล่น และคนที่ฟังเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายแล้ว การเล่นกีต้าร์ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้เล่นอีกมากมาย ช่วยคุณเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านอื่นๆเพิ่มอีกด้วย วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบ “กีต้าร์” เป็นคนแบบไหนและฝึกอะไรให้คุณบ้าง…

1.อดทน
เพราะกว่าที่เราจะเล่นเป็นจะต้อง อดทนต่อการเจ็บนิ้ว อดทนต่อสู้กับการฝึกฝน ให้เกิดความสำเร็จ
เปรียบเสมือนกับการที่บุคคลแต่ละบุคคล ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้จะต้องอดทนต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆนานาจึงมักมีที่มาที่ไปของบุคคลในแวดวงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตออกมา ให้ได้รับรู้หรือได้อ่านให้เห็นเป็นประจำๆ จึงถือได้ว่าความอดทนจะช่วยพัฒนาจิตใจ และร่างกายให้มีความเข้มแข็งต่อสู้ให้ได้มาด้วยความสำเร็จ

การเล่นกีตาร์ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งนั้น ต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนนาน และต้องมีความตั้งใจเนื่องจากไม่สามารถหัดเล่นได้ในเวลาอันสั้นนอกจากจะต้องใช้ความอดทนในการหัดเล่นแล้วยังต้องอดทนต่อเสียงรอบข้าง(กรณีมีคนไม่สนับสนุนหรือเห็นด้วย) ซึ่งมีส่วนช่วยให้เราสามารถทนกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีทั้งในสภาพแวดล้อมที่ต่าง ๆ กันไป

2.เป็นศิลปิน
ละเมียดละไมในทุกรายละเอียด กีตาร์ทำให้เราอยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่ไม่มีจุดสิ้นสุด ท้าทายให้คิดค้น
พัฒนาแนวทางการเล่นได้อย่างไม่จบสิ้น เป็นโลกแห่งสุนทรียภาพอย่างแท้จริง และทำให้จิตใจอ่อนโยน มีสมาธิ ในการนำเสนอเพลงๆหนึ่งด้วยกีตาร์ ถ้า เราสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน แต่ไม่ได้ใส่อารมณ์เข้าไปด้วยในเพลงที่กำลังนำเสนอ ความน่าสนใจก็ไม่เกิดขึ้น ผู้ฟังไม่คล้อยตาม แสดงให้เห็นถึงว่า เราทำตามกฎเกณฑ์ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเฉยๆ แต่ไม่ได้มีความรักในงานที่จะทำเลย เพราะฉะนั้นในการทำงานต้องมีใจรักในงานที่ทำด้วย

3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
การเล่นกีตาร์ทำให้เราเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่าย เนื่องจากทำให้เราใจเย็นขึ้น และคนที่แวดล้อมเราอยู่ก็จะรู้สึกสบายไปกับเราด้วย เพราะดนตรีทำให้เราได้พบปะผู้คนมากมาย และทำให้เราเข้ากับคนอื่นได้ดีจึงนำเอาสิ่งนี้มมาใช้กับงานได้ในการประสานงานกับคนอื่นการเล่นดนตรี เช่น กีต้าร์ ทำให้คนเล่นมีสมาธิ และมีอารมณ์สุขุม เพราะเสียงดนตรีทำให้ผ่อนคลาย และทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับเรา จึงทำให้เป็นผลพลอยได้ของคนเล่นมีสุขภาพจิตดี การกระทำก็ดี เมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นทำให้เรามีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วย

4.มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเล่นกีตาร์นั้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์โดยพยายามหาคอร์ดใหม่ๆในการเล่น เพลงเดิมที่มีคอร์ดเก่าอยู่แล้ว เพื่อให้เพลงที่เล่นมีความไพเราะและเป็นแบบฉบับของตนเองมากขึ้น การเล่นกีตาร์ช่วยเสริมสร้างบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์การทำงานบางงานอาศัยทั้ง ระเบียบแบบแผนที่มีอยู่แล้ว แต่บางทีก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้ในงานเสมอไปจำต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของคนทำงานเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย เหมือนกับการเล่นกีตาร์ ถ้าเล่นเล่นตามคอร์ดที่มีอยู่แล้วมันก็จะเกิดเป็นเพลง เพลงเดิมแต่ถ้าลองพลิกคอร์ดที่มีเป็นคอร์ดอื่นๆที่มีโน้ตเสียงใกล้เคียงกันนั้นก็จะเกิดเป็นทำนองดนตรีใหม่ขึ้นมา

5.สุขุมเยือกเย็น

การเล่นกีต้าร์มีผลให้เรามีความสุขุมเยือกเย็นได้ เนื่องจากการเล่นกีต้าร์นั้นต้องอาศัยสมาธิพอสมควรไม่ได้อาศัยแต่ความชำนาญเพียงอย่างเดียวซึ่งมีผลมาจากการมุ่งมั่น และอุทิศให้กับกีต้าร์ จะทำให้เกิดสมาธิ และทำให้เกิดความสุขุมเยือกเย็นตามมาอีกด้วย

ดนตรีสร้างความเยือกเย็นให้กับบุคคลอย่างไม่ต้องสงสัย บุคคลใดที่มีดนตรีในหัวใจ เชื่อได้เลยว่า บุคคลนั้นย่อมทำงานด้วยความสุขุมเยือกเย็น เพราะการเล่นกีตาร์ในบางทำนอง ต้องอาศัยอารมณ์ทีเยือกเย็น ไม่ร้อนจนเกินไป ผลงานที่ออกมานั้น ก็คือ บทเพลงที่ไพเราะ หากนำมาปรับใช้กับการทำงานก็คือการที่รู้จักคิดให้รอบคอบใช้ความสุขุมผลงานที่ออกมาก็จะเหมือนกับบทเพลงนั่นเอง

6.จิตใจดี
การเล่นกีตาร์มีส่วนในการพัฒนาทางด้านจิตใจ คือการเล่นกีต้าร์สามารถขัดเกลาให้คนมีความอ่อนโยนและไม่แข็งกระด้างอย่างเพลงบางเพลงที่เราเล่นสามารถปลอบใจคนฟังหรือให้กำลังใจคนฟังได้ ดนตรีนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยในการส่งเสริมจิตใจของผู้คนดังจะเห็นได้จาก คำกล่าวในหนังสือต่างๆที่ว่าดนตรีนั้นสามารถที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของคนได้ เนื่องจากกีต้าร์ก็เป็นการเล่นดนตรีในรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมจิตใจของผู้เล่นให้ดียิ่งขึ้น

7.ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
หลังจากทำให้นิ้วเคยชิน(ด้าน)กับกีต้าร์ได้แล้ว ต่อมาเราก็ต้องมาเรียนรู้คอร์ดต่างๆ เพื่อจดจำและสร้างสรรค์เล่นให้เป็นเพลง เริ่มหาเพลงแนวต่างๆมาฟัง แล้วลองเล่นตามเพลงที่ฟัง ในปัจจุบันก็จะมีเพลงใหม่ๆออกมาให้เราฟังเรื่อยๆมีหลากหลายแนวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆตามยุคสมัย เราเองก็ต้องใฝ่หาความรู้ใหม่ๆฟังเพลงเยอะๆฝึกฝนมากๆเพื่อพัฒนาฝีมือและไม่ตกยุค

คนเล่นกีต้าร์ส่วนใหญ่ต้องหมั่นหาความรู้ในการเล่นเพลงใหม่ๆ เมื่อมีเพลงใหม่ออกมาก็อยากจะเล่นให้ได้ตามเพลงนั้นๆทำให้ต้องหมั่นฝึ กซ้อม และหาความรู้ในการแกะเพลงอยู่เสมอการเล่นกีตาร์ทำให้เรามีความพยายามที่จะสรรหาเทคนิคการเล่นใหม่ๆเพื่อเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะการเล่นของเราซึ่งทำให้ได้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเป็นการเพิ่มสีสันให้กับการเล่นของเราตลอดเวลา

8.ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ
การเล่นกีต้าร์ต้องใช้ความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน มีสมาธิและให้เวลาในการฝึ กฝนเพราะกว่าจะจับคอร์ดกีต้าร์ได้แต่ละคอร์ดต้องทั้งออกแรงนิ้วกดสายกีต้าร์บางทีอาจโดนสายบาดนิ้วเป็นแผลต้องทนฝึ กเล่นจนนิ้วด้านอย่าหยุดพอผ่านจุดนี้แล้วหลายอย่างก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากเราหยุดเพราะว่าทนเจ็บไม่ได้ หรือว่ากลัวเป็นผู้หญิงนิ้วด้าน เราก็จะเล่นกีต้าร์ไม่เป็นซักที

ในช่วงเล่นกีตาร์ช่วงแรกๆ ทุกคนต้องเคยประสบปัญหากับนิ้วที่แตกด้านตามสายกีตาร์ แต่พอเล่นฝึกไปได้สักระยะก็จะดีขึ้นและรอยด้านก็จะจางลง พอวันนึงเรากลับมามองนิ้วมือของเรา เราจะรู้สึกว่าน่าภูมิใจนะที่ตอนนั้นนิ้วเป็นอย่างนั้นแล้ว เราไม่ได้เลิกซะก่อนทนมาได้จนเล่นเป็นทุกวันนี้โดยส่วนตัวเวลามองนิ้วมือแล้วก็จะนึกถึงตอนที่ฝึกกีตาร์แรกๆเมื่อสิบกว่าปี ก่อน ดังนั้นจึงทำให้รู้สึกว่าช่วงเวลาต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวย่อมมีปัญหาแต่ว่าพอเราผ่านไปได้นะเราจะรู้สึกดีที่ตอนนั้นเราทนมาได้ในทางกลับกันถ้าเราล้มเลิกไปซะก่อนเราคงไม่ได้เห็นความภูมิใจในตอนนี้

9.เป็นตัวของตัวเอง

การเล่นกีต้าร์ ก็เหมือนการได้ปลดปล่อยตัวเอง ได้ให้เวลากับตัวเองมากขึ้น ได้คิด ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองไปกับเพลงนั้นๆที่บรรเลงขึ้นมาฉะนั้นการทำงานนอกจากรู้จักทำงานเป็นทีมแล้ว ต้องรู้จักตัวเองด้วย ทำงานตามที่ตัวเองเป็นแล้วประยุกต์ใช้กับงาน เพื่อนร่วมงาน ให้เกิดผลดีมากที่สุด

การเล่นกีต้าร์ นั้นถือว่าเป็นการเล่นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองออกมา ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ การเล่นดนตรีทำให้เราปลดปล่อยความรู้สึกออกมา ซึ่งช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและอารมณ์ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง ถ้าเราหันมาสนใจการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ได้ ทุกอย่างให้ประโยชน์กับเราทั้งสิ้น

10.มีอัธยาศัยดี
การเล่นกีต้าร์ทำให้เราเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถ ทำให้เรามีเรื่องพูดคุยกับเพื่อนๆและคนอื่นๆมากขึ้น ทำให้มีเพื่อนๆเยอะ และมีคนรู้จักเพิ่มขึ้น เราก็ได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนที่หลากหลาย เข้ากับคนได้ง่าย บางครั้งก็มีเพื่อนมาปรับทุกข์ด้วยบ่อยๆ เราก็เลยเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเพื่อนๆ ในการทำงานจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อปรับปรุงตัวเอง มีความยืดหยนุ่ ในการทำงาน จะได้ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพด้วย

+ มีความสามารถในการนาเสนอ
เพลงแต่ละเพลงมีรูปแบบการนำเสนออารมณ์เดียวกันได้ต่างมุมมอง ต่างอารมณ์ ทำให้คนที่เล่นกีตาร์และรู้จักสังเกต จะสามารถนำมาปรับใช้ในการนำเสนอต่างๆ ได้ เมื่อเล่นกีตาร์ได้แล้ว ต้องมีการเล่นต่อหน้าสาธารณะชนบ้างบางครั้ง หากบุคคลเล่นกีตาร์ต่อหน้าสาธารณะชนได้ดี แล้วการนำเสนอผลงานของตนก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไร

หากคุณชอบเล่น กีต้าร์ หรือกำลังฝึกฝนทักษะนี้อยู่ อย่าลืมเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำอยู่ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..